RFPplus.cz

 Ing. Radim ZEMAN - podrobnosti

Ing. Radim ZEMAN

 • V oblasti finančního poradenství podniká 12 let
 • Působnost: Praha a její okolí
 • Tel.: 602 330 497, email: radim.zeman@rfpplus.cz
 • Rád(a) bych využil(a) poradenských služeb tohoto rodinného finančního poradce.
 • Rád(a) bych se dozvěděl(a) o možnostech spolupráce s tímto poradcem v oblasti rodinného finančního poradenství.

Licence a kvalifikace

 • Je absolventem České zemědělské Univerzity v Praze, technické fakulty, oboru Obchod a podnikání s technikou. Ze své iniciativy si rozšířil studijní obor o studium obchodního práva a podnikové řízení.
 • IČ podnikatele: 75511606
 • Vázaný zástupce dle zákona o distribuci pojištění a zajištění
 • Vázaný zástupce investičního zprostředkovatele
 • Vázaný zástupce pro zprostředkování spotřebitelského úvěru

O poradci

 • O finance, zejména o investice a zhodnocení volných prostředků v rodinných i firemních rozpočtech, se zajímal již od ukončení střední školy. Při profesním působení jako IT manažer vyvíjel analytické nástroje pro simulace vývoje investic. V roce 2006 se rozhodl stát se aktivním finančním poradcem a spojil své začátky se společností OVB Allfinanz. Jelikož měl pocit, že je třeba přistupovat ke klientům více osobně, postavil se v roce 2012 zcela na vlastní nohy, pouze za podpory brokerpoolové společnosti Broker Trust.
 • Při jednom z odborných školení se setkal s autorem projektu RFPplus a jelikož se ztotožnil s deklarovanou filozofií, roku 2015 spojil své poradenské služby s touto značkou.
 • V současné době se věnuje finančnímu poradenství pro rodinné finance a jako analytik spolupracuje se společností Mint Investments, která investuje prostředky privátních investorů do nemovitostí a na těchto objektech pak provádí správu (zejména se jedná o obchodní centra a kancelářské budovy v České republice a na Slovensku).
 • Poradce je puntičkář s důrazem na detail a stejně přistupuje i k radám, které uděluje. Je jedno zda se jedná o malé investované částky nebo v řádech miliónů korun, vždy je jeho rada propracovaná do detailu a vysvětlí veškerá úskalí spojená s konkrétním obchodem. Ví, že neexistuje univerzální šablona, ale každý klient potřebuje individuální přístup. Při každém obchodu je třeba vzájemná důvěra a maximální spolupráce. Spokojenost klienta je nejlepší odměnou.

Reference

V této části budeme postupně přidávat reference některých z našich klientů.

Foto

©Ing. Martin SVOBODA 2008-2019
Poslední aktualizace: 13.5.2019