RFPplus.cz

Finanční magazín

V této části se dozvíte novinky ze světa finančních produktů, které mohou ovlivňovat zajištění životních a majetkových rizik, tvorbu krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých rezerv ve finančních, majetkových a věcných aktivech, spolu s potřebou řešit nedostatek financí v rodinném rozpočtu.

Změny v daňové uznatelnosti životního pojištění a penzijního spoření od I/2017

Výše daňové odečitatelnosti životního pojištění se od ledna 2017 zvyšuje na 24.000 Kč ročně stejně jako u penzijního spoření/připojištění. U příspěvků zaměstnavatele se mění celková výše těchto příspěvků na 50.000 Kč - v souhrnné výši za oba dva produkty.

Úspory v rodinném rozpočtu v oblasti optimalizace nákladů za energie - V/2015

eCENTRE, a.s.

Díky různým firmám, které se mimo trh s finančními produkty zabývají úsporami za běžné komodity v domácnosti, lze v rámci rodinného rozpočtu uspořit nemalé peníze např. za plyn a elektrickou energii a tyto peníze pak reinvestovat efektivněji.

Zajímají Vás tyto úspory? Domluvte si schůzku s rodinným finančním poradcem a zjistěte více informací.

Změny v daňové uznatelnosti životního pojištění od I/2015

Daňová odečitatelnost životního pojištění se od ledna 2015 mění takto: v případě volby možnosti výběru z životního pojištění se musí pojistník rozhodnout pro daňově neuznatelnou smlouvu. Pokud chce zachovat daňové výhody pojistné smlouvy, nesmí před 60. rokem života z daňově uznatelné smlouvy vybrat kapitál, při porušení tohoto pravidla dodaňuje uplatněné daňové odečty za posledních 10 let (dříve vše) v daňovém přiznání. Jedinou možností je pak z ukončené smlouvy převést kapitál ve formě odkupného na novou smlouvu a dále pokračovat až do 60 let věku. Daňová uznatelnost životního pojištění z pohledu zaměstnavatele se v podstatě nemění, jediným rozdílem je to, že v případě předčasného ukončení pojistné smlouvy si 15% daň uplatňuje zaměstnanec ve svém daňovém přiznání sám a nedaní jej pojišťovna.

Tento systém z pohledu rodinného finančního poradce, který v této oblasti podniká dlouhodobě (včetně zhodnocení všech daňových a dalších aspektů), je k dispozici k podrobnému prostudování v sekci Finanční produkty a Životní a úrazové pojištění, ale výhody nastavení životního pojištění je potřeba zhodnotit u každého člověka individuálně. Do 31.3.2015 se musí pojistník rozhodnout jak se smlouvou životního pojištění naloží - jestli bude vybíratelná s větší možností variability a nebo daňově uznatelná a v podstatě s drobnými možnostmi zafixovaná až do 60 let věku.

Reforma penzijního systému - II. pilíř a důchodové spoření - I/2013

O penzijní reformě se již napsala spousta článků a prozatím se nesetkalo toto téma u široké veřejnosti s důvěrou. Přitom je to veliká škoda, protože je to téma zajímavé hlavně z pohledu ovlivňování výše tvorby vlastního důchodu a zajímavé možnosti dědičnosti naspořených finančních prostředků na rozdíl od I. pilíře. Vzhledem k tomu, že spousta článků v novinách a na internetu nevyhodnocuje všechny pro a proti, je potřeba poskytnout všechny objektivní informace ke správnému rozhodnutí, zda-li do nového systému vstoupit či nikoliv.

Tento systém z pohledu rodinného finančního poradce, který v této oblasti podniká dlouhodobě (včetně zhodnocení všech daňových a dalších aspektů), je k dispozici k podrobnému prostudování v sekci Finanční produkty a Důchodové spoření. Věříme tomu, že po přečtení nebudete již dále pochybovat o výhodnosti tohoto systému financování části Vaší penze.

Reforma penzijního připojištění a jeho přeměna na penzijní spoření - III. pilíř - XII/2012

Penzijní připojištění prochází zásadními změnami, které jej do budoucna ovlivňují značným způsobem a otevřeně si uveďme, že jej dost znevýhodňují a dávají tak možnost ukázat na výhody zhodnocování rezerv na důchod v jiných produktech. Pro ty, kteří využívají penzijní připojištění přeměněné na transformované penzijní spoření od roku 2013 mohou využít současných výhod tohoto produktu s tím, že se mohou rozhodnout, zda-li do nového fondového zhodnocování financí vstoupí či nikoliv. V současné době lze tak stále využít možností výsluhové penze a výběru zbylé naspořené částky v 60 letech. Další informace o novém penzijním spoření naleznete zde.

Změna v posuzování rizikovosti můžu a žen u životního pojištění - XI/2012

Od 21.12.2012 dochází na základě rozhodnutí Evropské unie k posouzení diskriminace pohlaví u zhodnocení rizikovosti mužů a žen v případě životního pojištění ke sjednocení sazeb u připojištění, které závisejí na věku pojištěného. Doteď se rizikovost určovala odlišně na základě pohlaví ve prospěch žen, které tak zejména za rizika vážných nemocí, invalidity a smrti platily podstatně méně než muži. Po sjednocení sazeb je pak cena těchto rizik stanovena shodně a sjednocuje se dle různých životních pojišťoven na různých úrovních. Zdražení u žen je zřejmé, na druhé straně však dochází ke snížení rizikovosti mužů a zajímavé úspoře za tyto rizika. Další informace o životním a úrazovém pojištění naleznete zde.

©Ing. Martin SVOBODA 2008-2023
Poslední aktualizace: 2.1.2023