RFPplus.cz

Důchodové spoření

Důchodové spoření (tzv. II. pilíř) byl novým produktem komplexní penzijní reformy a svoji pozici na trhu si nestihl ani najít. Představoval produkt, jehož hlavním cílem bylo vytvořit finanční rezervu pro důchodový věk. Byl založen na odvodu části důchodového pojištění mimo státní rozpočet a jeho dalšího zhodnocování v investičních strategiích pomocí nákupu důchodových jednotek u penzijních společností, které zpravidla zhodnocují finance také v penzijním spoření/připojištění, tzn. III. pilíři. Byl to z našeho pohledu zajímavý produkt, proto jej zde necháváme jako náš názor na to, že je potřeba s penzijním systémem opravdu něco dělat, protože současný systém je dále neudržitelný.

Charakteristika produktu

Důchodové spoření upravuje zákon o důchodovém spoření. Účastníkem může být osoba, které je 18 let, má trvalý pobyt na území EU, v ČR odvádí sociální a zdravotní pojištění a musí mít přiděleno rodné číslo, pokud není ze státu EU. Jedno rodné číslo pak může mít jen jeden účet důchodového spoření u penzijní společnosti, neznamená to však samozřejmě to, že by II. a III. pilíř musely být u jedné penzijní společnosti.

Penzijní společnosti dostávají licenci od České národní banky a dohlížejí nad jejich hospodařením, peněžní prostředky jsou zasílány tzv. depozitáři, což je jiný bankovní ústav, který dohlíží nad hospodařením a investičními rozhodnutími penzijních společností. Důležitým bezpečnostním prvkem jsou pravidelné audity. Dnes má licenci k provozování II. pilíře v ČR 6 různých penzijních společností - 5 penzijních fondů a jedna banka, které se budou podílet na zhodnocování našich důchodů.

Důchodové spoření běží tak jako odvody důchodového pojištění ve státním I. pilíři do věku nároku odchodu do starobní penze. Účastnici, kterým bylo do 30.6.2013 více než 35 let, se museli pro vstup do důchodového spoření rozhodnout do tohoto data s malou výjimkou - týká se jen sociálně pojištěných účastníků. Ti, kteří nejsou sociálně pojištění - maminky na mateřské, nezaměstnaní apod., mohou do II. pilíře vstoupit i později, ale vždy do 6 měsíců od doby, kdy začnou odvádět důchodové pojištění ze mzdy či záloh jako podnikatelé. U lidí mladších 35 let se musejí pro vstup do II. pilíře rozhodnout vždy do konce kalendářního roku, ve kterém dovrší věku 35 let.

V případě vstupu do tohoto pilíře již nelze ze spoření vystoupit, ale z odvodů na důchodové pojištění ze mzdy to také nejde, takže argumenty médií v této záležitosti jsou dosti bezpředmětné. Současný odvod do I. pilíře se tak v tomto případě sníží ze současných 28% na 25% a 3% půjdou do penzijní společnosti a dále se budou tyto peněžní prostředky zhodnocovat formou různých investičních strategiích.

Odvody do penzijní společnosti ve výši 3% jsou ale za předpokladu odvodu dalších 2% za samotného pojištěnce. Vyměřovacím základem u zaměstnanců je hrubá mzda, u podnikatelů pak rozdíl mezi příjmy a výdaji dělený dvěma. V případě toho, že účastník není účasten důchodového pojištění (nezaměstnanost, mateřská, dlouhodobá cesta do zahraničí...), tak se příspěvky do tohoto systému také přeruší a pokračuje se až s další výdělečnou činností.

Pokud účastník sepíše s nějakým zprostředkovatelem smlouvu důchodového spoření, tak tato jde do penzijní společnosti a ta provede registraci v Centrálním registru smluv, poté je registrace platná a každý účastník musí tuto skutečnost oznámit svému zaměstnavateli či podnikatelé příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení, jinak se dopouští daňového deliktu.

Zákon stanovuje přesná pravidla investování. Vždy musí každá penzijní společnost nabízet povinný důchodový fond státních dluhopisů, konzervativní důchodový fond, vyvážený důchodový fond a také dynamický důchodový fond. Investiční strategii si určuje každý účastník sám na základě investičního dotazníku ve smlouvě, investiční strategie se dá samozřejmě v průběhu doby důchodového spoření měnit - v kalendářním roce jednou zdarma, poté max. 500 Kč. V případě nespokojenosti se zhodnocováním peněz u jedné penzijní společnosti má účastník samozřejmě nárok na převod k jiné penzijní společnosti (po 5 letech zdarma, do této doby pak max. 800 Kč). Výnos se může dle investiční strategie pohybovat v dlouhodobosti někde na úrovni 3-7% (prozatím jen odhad).

Během posledních 10 let je penzijní společnost povinna chránit finanční prostředky tzv. investiční brzdou, což je postupné zamykání zisků z dynamičtějších strategií postupným prodejem důchodových jednotek ve prospěch konzervativní složky po dobu předposledních 5 let (10-5 let před koncem smlouvy).

Každá penzijní společnost má předem stanovenou odměnu za správu jednotlivých investičních strategií - od 0,3% do 0,6% dle investiční strategie a dále 10% podíl na zisku hospodaření (kromě státních dluhopisů).

Při dožití se důchodového věku má účastník nárok na doživotní starobní důchod, doživotní starobní důchod se sjednanou výplatou pozůstalostního důchodu po dobu 3. let a starobní důchod na 20 let. Na tom také závisí případná dědičnost finančních prostředků obmyšlené osobě. Tyto prostředky však nevyplácí penzijní společnosti, nýbrž životní pojišťovny. 3 měsíce před ukončením důchodového spoření osloví penzijní společnost jednotlivé pojišťovny, ty zpracují nabídku a celkovou jednou nabídkou osloví svého klienta, který se pak rozhodne pro danou výplatu.

Při nedožití se důchodového věku jdou peníze do dědictví dle věku dědiců a toho, zda-li mají své důchodové spoření. V případě nezletilých dědiců se vyplácí sirotčí důchod po dobu 5 let. V případě zletilých dědiců, kteří nemají důchodové spoření, jsou peněžní prostředky jednorázově vyplaceny a v případě toho, že důchodové spoření mají, jsou tyto peněžní prostředky předmětem převodu do jejich penzijní společnosti a jejich důchodového spoření.

Plusy:

 • skvělé "zhodnocení" - 2% ze svého a stát mi přidá 3%
 • možnost volby investiční strategie dle doby odchodu do důchodu
 • investiční brzda - ochrana investice na konci spoření
 • produkt, který je zpravidla zdarma – náklady se platí z manažerského poplatku
 • přispívá se jen v případě výdělečné činnosti
 • dlouhodobý produkt a možnost využiti sněhové koule ke zhodnocení finančních prostředků
 • dozor ČNB
 • možnost bezplatných převodů mezi penzijními společnostmi
 • výnosy se nezdaňují
 • možnost určit obmyšlenou osobu v případě čerpání penze
 • pravidelné roční výpisy včetně složení portfolia investice
 • možnosti různého čerpání při výběru přes vybranou životní pojišťovnu

Minusy:

 • vždy nutný odvod svých 2%
 • výše vkladů je dopředu známá a nedá se ovlivnit
 • nemožnost určit v době spoření oprávněnou/obmyšlenou osobu - jen zákonní dědicové
 • nemožnost vybrat naspořený kapitál jednorázově

Alternativa: žádného konkurenta důchodové spoření nemá, protože se jedná o odvod části důchodového pojištění na svůj individuální účet.

Doporučení

Důchodové spoření je zajímavým produktem v každém věku, který by neměl chybět ve Vaší kombinaci finančních produktů. Rozhodně to není o tabulkové výhodnosti vstupu do II. pilíře, protože u některých skupin účastníků bude dle současných výpočtů celkový důchod z I. a II. pilíře malinko menší, pokud započítáme jen odvod 3%. Vše záleží na výši zhodnocování finančních prostředků, protože v případě dynamické strategie, která se díky investiční brzdě bude hodit pravděpodobně pro každého, na vstupu do II. pilíře vydělá úplně každý. ZÁSADNÍ DŮVOD VSTUPU DO II. PILÍŘE JE VŠAK DĚDIČNOST FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ RODINOU, neboť v I. pilíři zaniknou vdovské a vdovecké důchody. Dalším důvodem tabulkové výhodnosti nebo nevýhodnosti je stále předpokládaná valorizace důchodů z I. pilíře, ale vzhledem k nedostatku financí důchodového účtu státního rozpočtu a také ke změně počtu přispívajících do tohoto systému v neprospěch těch, kteří mají důchody čerpat, je vstup do II. pilíře jasnou volbou pro všechny pracující, snad mimo ty, kteří během velice krátké doby budou odcházet do starobního důchodu.

V dalších letech uvidíme jak si jednotlivé penzijní společnosti povedou ve zhodnocování našich finančních prostředků v jednotlivých investičních strategiích, ale vzhledem k tomu, že účastníci mohou mezi jednotlivými penzijními společnostmi za velice výhodných podmínek přecházet, "není v podstatě co řešit". Také se uvidí to, jestli tento systém vzhledem k vývoji polytické situace vůbec zůstane.

A právě proto, že je důchodové spoření produktem úplně novým, je nezbytné se o využití a jeho nastavení poradit s odborníkem – využijte tedy služeb rodinného finančního poradce a zjistěte nejen, jaké jsou možnosti v oblasti nastavení penzijního a důchodového spoření , ale naplánujte si také pořízení vlastního bydlení, zajištění životních rizik, ochranu majetku a odpovědnosti a investice do finančních, majetkových a věcných aktiv.

Nezapomínejte také na spolupráci se svým rodinným finančním poradcem. Pokud Vám nebude cokoliv jasné, vždy mu zavolejte nebo si s ním domluvte schůzku. Rodinné finance mohou být totiž v pořádku jen tehdy, pokud obě strany budou spolu dlouhodobě spolupracovat.

©Ing. Martin SVOBODA 2008-2023
Poslední aktualizace: 2.1.2023