RFPplus.cz

Investice do majetkových aktiv představují zejména investice do zlata, strategických a technických kovů, nemovitostí či dalších obdobných aktiv. Na rozdíl od finančních aktiv, která představují investice do finančních nástrojů, se jedná o investice do hmatatelných aktiv, což je jejich velká výhoda.

Pro oblasti investic do finančních, majetkových a věcných aktiv vznikl i náš partnerský projekt PROMYŠLENÁ INVESTICE.cz, který obsahuje novinky ze světa investic, představení jednotlivých obchodních partnerů a jejich investičních produktů a také propočty a návrhy řešení jednorázových i pravidelných investic.

Investice do zlata

Investice do zlata je investicí jako lidstvo samo a v historii také zejména zlato plnilo různé účely - měnové, uchovatele majetku apod. Investice do zlata je zvláštním typem investice, se kterou je také spojena celá řada mýtů a polopravd. Pokud se budeme bavit o fyzickém nákupu zlata, jedná se o monetární kov a uchovatele hodnoty majetku a takto by měla být tato investice prezentována, ne jako investice s určitým výnosem. Krátkodobě lze samozřejmě dosáhnout i faktických výnosů, ale je to čistá spekulace na jejich cenu. Samozřejmě je možné koupit i zlaté mince či sady mincí, zde ale cenu představuje jednak hodnota drahého kovu a pak také umělecká hodnota.

Pokud však tyto kovy nedržíme fyzicky ve vlastní úschově či v úschově společnosti, přes kterou zlato nakupujeme, nakupujeme virtuální komodity přes různé fondy či deriváty, jedná se tak v podstatě o investici do cenného papíru. Jedná se o dlouhodobou investici v řádech několika let. Protože se jedná o movitou věc, neplatíme daň z výnosů.

Zlato je aktivum, které zpravidla jde ve zhodnocení proti aktivům finančním, a to zejména proti akciím. Aby se jednalo u uchovatele hodnoty, tak se musí také jednat o zlato fyzické, nejlépe v držení samotného investora, ale lze také uchovat v trezoru společnosti, přes kterou tuto komoditu nakupujeme. Může se jednat o investici jednorázovou od nákupu jedno gramového slitku za "pár stokorun" až po kilogramovou zlatou cihlu blížící se k milionu korun. Investici lze sjednat také jako spořící plán od 500 Kč měsíčně, kdy si zlatou rezervu investor vytvoří pravidelným nákupem a průměruje tak cenu komodity.

Plusy:

 • malé množství zlata pro uchování velkého kapitálu
 • jednoduchý produkt
 • lze zvolit jako spořící plán pro pravidelnou investici
 • možnost uskladnění v trezoru
 • neplatí se DPH
 • osvobozeno od daně z výnosů

Minusy:

 • není produkt na "zhodnocení"
 • poplatek za uskladnění
 • není regulace ČNB

Investice do strategických a technických kovů

Investice do strategických kovů jsou novým typem investice. Používají se v průmyslu pro různé výrobní technologie - konstrukce a strojírenství, elekronika, solární a energetické technologie apod. Jsou to kovy vzácné, naléhavě potřebné a jejich dostupnost stále klesá. Jedná se např. o Indium, Galium, Hafnium, Telur a další kovy. Můžeme sem ale zařadit také stříbrný granulát využitelný taktéž v průmyslu.

Investice do strategických kovů je investicí většího kapitálu, neboť nejmenší balík strategických kovů se pohybuje od cca 6.000 EUR a další větší balíky i více než 15.000 EUR - vždy se nakupuje koš různých kovů dle použití v průmyslu. Není to tedy investice pro každého, ale pro investory s větším kapitálem. Je to dlouhodobá investice se zhodnocením v řádech desítek procent ročně, ale krátkodobě může samozřejmě i poklesnout.

Investice do stříbra i strategických kovů lze realizovat od částek menších a také jako spořící plán měsíčním nákupem od 50 EUR a průměruje tak cenu komodity a vytváří si depozit těchto kovů.

Tyto kovy, pokud se nakupují na dálku a jejich uložení je v bezcelní zóně, tak investor neplatí při nákupu a ani prodeji DPH. Protože se jedná o movitou věc, neplatíme daň z výnosů.

Důležité je také to, že strategické kovy se neobchodují na žádné burze jako zlato či stříbro a jejich cena je tak tvořena jen skutečnou nabídkou a poptávkou. Jedná se o dlouhodobou investici v řádech několika let.

Plusy:

 • zajímavé a stabilní zhodnocení
 • jednoduchý produkt
 • lze zvolit jako spořící plán pro pravidelnou investici
 • možnost uskladnění v trezoru
 • při nákupu na dálku se neplatí DPH
 • vždy se nakupuje koš strategických kovů, ne kovy jednotlivě
 • osvobozeno od daně z výnosů

Minusy:

 • jednorázové investice do strategických kovů jen pro větší kapitál
 • nákup kovů zejména na dálku a jejich uskladnění v trezoru
 • poplatek za uskladnění
 • není regulace ČNB

Investice do realit

Investice do nemovitostí je možné realizovat dvěma způsoby, jednak vlastním nákupem určité nemovitosti, kde si investor sám volí nemovitost a její podmínky dalšího pronájmu, kterým realizuje příjem z pronájmu. Má potencionálně vyšší výnos než u další varianty, ale také mnohem více starostí se správou nemovitosti a jejím pronájmem. Druhou variantou, která je tzv. bez starostí, je realitní fond, kdy investor svěří své peníze správcovské společnosti, která pak nemovitosti nakupuje a spravuje a s investorem se o výnos podělí. Výnosnost investice do nemovitostí v obou případech je v jednotkách procent, jedná se tak hlavně o dlouhodobého uchovatele hodnoty vytvořeného kapitálu nákupem hmotného aktiva, které nese další potenciální výnos.

Investice do nemovitostí je také dlouhodobě fungující investicí, která jednak uchovává hodnotu aktiv a také nese pravidelný příjem v podobě pronájmu. V případě investice přes realitní fond, který sdružuje drobné investory s malým kapitálem a vytváří větší v rámci realitního fondu.

Jedná se o konzervativní investici, kde očekávané zhodnocení je asi 4-5 % dle typu fondu, pokud se jedná o investici ne do vlastní nemovitosti (spíše dlouhodobá investice), ale do fondu, může se jednat o krátkodobou, střednědobou i dlouhodobou investici a také o investici jednorázovou od 10.000 Kč, i jako spořící plán od 500 Kč měsíčně.

Investice přes realitní fond v sobě nese výhody investice do finančních aktiv, zejména pak likviditu, ale také výhody majetkových aktiv a to je uchovatele hodnoty, neboť se jedná o reálná aktiva, což jsou nemovitosti ve formě komerčních budov či areálů a dalších nemovitostí dle rozhodnutí správce fondu.

Dále ve zhodnocení produktu budeme uvádět typ investice se správou fondu, protože i u jiných typů investic jsme hodnotili nákup přes profesionála a ne jako samostatný investor.

Plusy:

 • konzervativní stabilní zhodnocení
 • finanční i majetkové aktivum
 • jednoduchý produkt
 • vysoká likvidita
 • lze zvolit jako spořící plán pro pravidelnou investici i jako jednorázová investice
 • dohled ČNB
 • finanční typ investice - neplatí se daň z výnosů
 • bez starostí za výběr a správu nemovitostí

Minusy:

 • výstupní poplatek při nedodržení doby investice
 • malé zhodnocení - dlouhodobě mírně nad inflaci

Investice do jiných aktiv

Do této kategorie pak můžeme vlastně zařadit všechny ostatní typy investic, jako jsou startup projekty, investice vkladu do společností jako „tichý společník“, investice do nových technologických projektů, zelených energií apod. Jedná se o celou řadu zajímavých investic zpravidla do věcných a majetkových aktiv, u kterých však investor zpravidla musí počítat s vyšším rizikem, proto by sem neměla jít většina investičního kapitálu, ale může to být dynamická část portfolia v rozsahu do 10-20 % portfolia, která zvýší jeho celkovou výkonnost. Mělo by se asi jednat zpravidla o střednědobé až dlouhodobé uložení peněz s potenciálem výnosu v desítkách procent ročně.

Jednou z nejnovějších investic může být investice do rychle rostoucích dřevin a dalších zelených projektů. Jedná se o investici dlouhodobou 6-10 let s nemožností vybrat vstupní kapitál, resp. jen vklad bez jeho zhodnocení, ale investor se může rozhodnout, zda-li svěří peněžní prostředky správcovské společnosti a o výsadbu a péči se někdo postará nebo si může výsadbu provést sám a rozhodnout se jak s vytěženým dřevem naloží. V případě investice na dálku je každého půl roku prováděn audit stromů, který musí přesně odpovídat počtu investorů. Jedná se jen o investici jednorázovou od 1.000 EUR (a v dalších násobcích), kdy investor nakoupí určitý počet balíků stromů a má zde garanci odprodeje dřevní hmoty. V případě šestiletého časového horizontu a svěřené výsadby se tak jedná o garantované zhodnocení 26 % ročně a v desetiletém časovém horizontu pak 36 % ročně.

Jednou z novějších investic může být také investice do nemovitostí, projektů a dalšího majetku. Jedná se o investici dlouhodobou v časovém horizontu 13-15 let s postupným vyplácením doživotního důchodu. Investor je zde členem tradičního družstva v pozici spolumajitele a současně i spotřebitele. Využívá produkty a projekty "svého" družstva pravidelnými měsíčními obraty, čímž společně s několika dalšími tisíci družstevníky přináší do "své firmy" zisky, které jsou následně konzervativně investovány do hodnotných aktiv v podobě nemovitostí v oblasti cestovního ruchu, developerských projektů, autorských práv na softwarové projekty, IT technologií a majetkových podílů v dalších společnostech. Investorovi jako spoluvlastníkovi tyto aktiva s trvale udržitelnou hodnotou přinášejí doživotní a dědičný věrnostní důchod.

Plusy:

 • zajímavé zhodnocení
 • investice do hmotných aktiv
 • různé typy investic - jednorázové i pravidelné

Minusy:

 • není regulace ČNB
 • dlouhodobá vázanost finančních prostředků
 • daň z výnosů

Doporučení

Investice do majetkových a věcných aktiv jsou jiným typem investice, který by neměl chybět ve Vaší kombinaci finančních produktů

uchovávají hodnotu vytvořeného kapitálu nebo přinášejí zisk, případně kombinují obě předchozí, proto se jich nebojte a vyzkoušejte i tyto typy investic.

Jednotlivé typy investic kombinujte a využívejte jejich individuálních výhod. Peníze mezi produkty přesouvejte a dosáhněte tak lepšího rozložení investice a také vyššího výnosu.

Dodržujte časový horizont investice a s tím související strategii, investujte pravidelně i jednorázově. Využívejte efektu sněhové koule, který spočívá v dlouhodobém zhodnocování peněz. Vždy se před jakýmkoliv investičním rozhodnutím poraďte se svým finančním poradcem.

Nastavení majetkových a věcných investic však není jednoduchou záležitostí, proto vždy využijte služeb rodinného finančního poradce, který Vám s nastavením a výběrem investice poradí a je Vám také schopen dále pomoci s pořízením vlastního bydlení, zajistit nedůležitější životní rizika či ochránit majetek, odpovědnost a právní ochranu.

Nezapomínejte také na spolupráci se svým rodinným finančním poradcem. Pokud Vám nebude cokoliv jasné, vždy mu zavolejte nebo si s ním domluvte schůzku. Rodinné finance mohou být totiž v pořádku jen tehdy, pokud obě strany budou spolu dlouhodobě spolupracovat.

©Ing. Martin SVOBODA 2008-2019
Poslední aktualizace: 1.1.2019