RFPplus.cz

Ostatní úvěry

Do této kategorie jsou zařazeny úvěry spotřebitelské jiné než na bydlení, které zpravidla nesouvisejí s financováním bydlení, které bývá úvěrem zpravidla dosti opodstatněným, ale jsou často potřebné i pro zajištění bezproblémového chodu podnikatelské činnosti či například pořízení nového automobilu. Jsou tu však také uvedeny úvěry či jejich obdoby, které nemusí být z klientského hlediska až tak vhodným doplňkem kombinace Vašich finančních produktů a jsou tak pro rodinný rozpočet spíše finanční zátěží.

Důležitým ukazatelem celkové nákladovosti úvěrových produktů může být RPSN. Jedná se o roční procentní sazbu nákladů, což je celkové roční zatížení nejen formou úroků, ale také jiných poplatků, které jsou s těmito úvěry spojené. Jedná se v podstatě o celkový roční úrok, který je ze zákona nutné uvádět u daných produktů.

U těchto úvěrů také samozřejmě počítejte zpravidla s hodnocením Vaší bonity. To je ochrana jak banky před nesplácením úvěrů či Vás před Vámi samotnými, to z důvodů neuváženého úvěrování. Samozřejmostí u těchto produktů by mělo být důkladné přečtení smluvních a obchodních podmínek.

Spotřebitelské úvěry jiné než na bydlení

Jednou z možností úvěrů, které mohou být neopodstatněné, jsou úvěry spotřebitelské jiné než na bydlení. Nejedná se však o vlastnost všeobecnou, neboť se najdou výhodné či potřebné situace, kdy jsou tyto úvěry zajímavou možností pořízení spotřebního zboží či služeb nebo i k rekonstrukci nemovitosti. Spotřebitelské úvěry jiné než na bydlení mají celou řadu druhů. Dělí se na účelové či neúčelové, a to dle toho zda jsou určeny na předem stanovený účel. Lze je rozdělit na zajištěné a nezajištěné, kdy banka může vyžadovat ručení movitou či nemovitou věcí. Dále je lze rozdělit dle časového hlediska na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé a také podle toho zda jsou poskytnuty hotovostně či bezhotovostně. Vyřízení tohoto úvěru může a nemusí být časově náročné, u spousty bank lze dnes o úvěr zažádat i přes internet.

Může se také jednat o kreditní karty, což jsou bankovní produkty v podobě platebních karet, které máte k dispozici ve Vaší bance zpravidla jako možnou součást běžného účtu. U kreditní karty máte úvěrový rámec, do kterého můžete dané úvěry čerpat. Úrok z kreditní karty je stanoven zpravidla měsíčně a je zde také možnost využít bezúročného období (zpravidla neplatí pro výběr hotovosti), které je zpravidla dle bank 45-60 dní. Úrok se pak počítá samozřejmě na dny a kreditní karty jsou také samozřejmě určeny i pro podnikatele. Výhodou těchto produktů je rychlá dostupnost peněz, bezúročné období, naproti tomu však dost vysoký úrok.

Podobným produktem mohou být kontokorentní úvěry, které jsou přímo navázány na váš běžný nebo podnikatelský účet. Povolený debet je opět do určité výše, a to dle obratů na Vašem běžném účtu. Proto v případě dostatečných pohybů se může tento limit postupně navyšovat, může tak činit i několik set tisíc korun – to hlavně pro podnikatele. Neexistuje tu žádné bezúročné období a je nutné zpravidla do určitého terminu úvěr doplatit, náklady na tento typ úvěru jsou v dlouhém časovém horizontu dost vysoké. Při přečerpání povoleného debetu si banky účtují vysoké penále. Výhodou je pak opět vysoká dostupnost.

Jednou z posledních možností jak pořídit potřebnou věc bez momentální finanční hotovosti je splátkový prodej. Jeho výhodou je získání zpravidla ihned při prodeji. Splátkový prodej je možný i online při nákupu na internetu. Nákladovost těchto produktů může být různá a odvíjí se samozřejmě od doby splácení. Lze také využít akčních nabídek, kdy si například spotřební zboží můžeme pořídit v 6 splátkách bez navýšení.

Podnikatelské úvěry

Podnikatelské úvěry jsou zpravidla nezbytnou součástí podnikatelského procesu při zakládání či rozšiřování podnikání a nespadají do Spotřebitelského úvěru dle zákona. Jsou určeny na různé účely, s různou dobou splatnosti a mohou být poskytovány dle velikosti podnikatelské jednotky. Může se tak jednat o úvěr na financování provozu – materiál, zboží, ale také pohledávky aj. nebo na financování investiční činnosti – hmotný či nehmotný majetek. Tyto úvěry mohou být dle poskytnuté výše kryty směnkou či zástavou.

Úvěry jsou poskytovány na základě předložení alespoň dvou daňových přiznání (což je problém při zakládání podnikání) a banky zpravidla vyžadují další podklady – bezdlužnost, podnikatelský záměr či jiné dokumenty.

Ostatní typy úvěrů zpravidla nesjednávají finanční poradci, neboť jsou zpravidla uzavírány přímo s prodejci či v bankovních institucích, jsou zde tak spíše uvedeny jen jako doplněk pro porovnání s ostatními formami úvěrů.

Leasing

Leasing je oblíbenou variantou pořízení nejen automobilů, ale lze tak získat například i nemovitost. Jedná se zpravidla o pronájem s následným odkupem pronajaté věci – finanční leasing. V případě pronájmu bez koupě se jedná o leasing operativní, který je dnes zastoupen díky svým nulovým pořizovacím nákladům při pořízení automobilu mnohem více než dříve.

Výhodou leasingu je fakt, že pořízení je postupné a předmět leasingu si tak na sebe v průběhu leasingového vztahu může vydělat. Nezatěžuje tak momentální finanční výdaje, které jsou rozloženy do několika let. Nevýhodou je vlastnické právo, které má leasingová společnost, za tento pronájem se samozřejmě musí zaplatit úrok. Leasingovou smlouvu není zpravidla jednoduché ukončit a při následném odkupu se jedná o odkup za symbolickou cenu – předmět leasingu je finančně zcela opotřebený.

Specifickou formou je zpětný leasing, který umožňuje předmět leasingové společnosti prodat, získat tak větší objem finančních prostředků a tento předmět je potom zpětně pronajat, a to jednou z předchozích dvou variant leasingu.

Alternativou pak může být samozřejmě podnikatelský či spotřebitelský úvěr na bydlení či jiný než na bydlení dle pořizované věci. Pokud se jedná o pořízení předmětu leasingu pro účel podnikání, poraďte se s účetním poradcem, který Vám objasní daňové a jiné podmínky pořízení na leasing či úvěr. Oba dva mají své výhody a nevýhody.

Doporučení

Tyto formy úvěrů vždy zvažte. V případě podnikatelských úvěrů či leasingu se jedná o produkty výhodné, protože vždy z jejich čerpání máte dostatečně velký užitek v podobě zvýšení Vašich příjmů či dlouhodobého užitku například provozu automobilu.

To se však říct zpravidla nedá o platebních kartách, kontokorentech, splátkovém prodeji či spotřebitelských půjčkách, které jsou brány často bez rozmyslu a je celá řada lidí, kteří jsou tzv. v mínusu, to znamená neustále v povoleném debetu apod. Zvažte tedy potřebnost pořízení úvěru a jeho vztah k tomu, co si z něj chcete pořídit. Doba splácení pak nesmí být delší než životnost zakoupené věci – to platí např. zejména pro „výhodnou dovolenou na splátky“. I když je životnost delší než doba splácení, tak zvažte, zda je nutné pořizovat novou LCD televizi jen proto, že si ji pořídil Váš soused.

Pro případy poruchy klasického zařízení Vaší domácnosti (ledničky, pračky apod.) a s tím souvisejících finančních problémů byste měli mít vytvořenu finanční rezervu pro překlenutí složité životní situace, která by měla být rychle dostupná například na spořicím účtu. Pokud takovouto rezervu nemáte, využívejte bankovních úvěrů, ne reklamních lákadel, kterých máte v poštovní schránce každý den spoustu. Nevyužívejte rychlých půjček v novinách od nebankovních subjektů, které Vám nabízí pomoc při řešení Vašich finančních potíží (jejich RPSN se pohybuje v řádek desítek, někdy i stovek procent) a „vytloukat klín klínem“ se nevyplácí.

Pokud již tyto úvěry máte, snažte se využít bezúročného období či možnosti splátek bez navýšení. V ostatních případech se snažte tyto úvěry co nejrychleji umořit. Pokud nemáte finanční prostředky na jejich umoření, znovu si nepůjčujte a snažte se se svým věřitelem spíše domluvit na prodloužení úvěru a snížení splátek. Ne však zpětně, nýbrž před tím, než se opozdíte s nějakou platbou.

Váš rodinný finanční poradce by měl spoustu těchto úvěrů zařídit, či alespoň poradit s jejich využitím, využijte jeho služeb, může Vám v této oblasti totiž poskytnout cenné rady. Vedle toho však od něj můžete očekávat pomoc při řešení pořízení vlastního bydlení, se zajištěním nedůležitějších životních rizik či ochranou majetku, s investicemi do finančních, majetkových a věcných aktiv.

Nezapomínejte také na spolupráci se svým rodinným finančním poradcem. Pokud Vám nebude cokoliv jasné, vždy mu zavolejte nebo si s ním domluvte schůzku. Rodinné finance mohou být totiž v pořádku jen tehdy, pokud obě strany budou spolu dlouhodobě spolupracovat.

©Ing. Martin SVOBODA 2008-2023
Poslední aktualizace: 2.1.2023