RFPplus.cz

Spoření, investice, penze

Tvorba rezerv v krátkodobém, ale zejména ve střednědobém a dlouhodobém časovém horizontu je velmi důležitým prvkem rodinného finančního poradenství. Tato oblast zahrnuje jak produkty konzervativního, tak více dynamického typu, které mohou sloužit k tvorbě rezerv pro různé účely. V této oblasti najdeme také nejvíce produktů, které jsou podporované státem, a to zejména ve formě přímé podpory ve formě různých příspěvků či nepřímo formou daňových zvýhodnění.

V současnosti se ale pomalu přesunuje zájem z konzervativního stavebního spoření a také penzijního spoření/penzijního připojištění , a to zejména kvůli malým dlouhodobým průměrným výnosům díky zákonnému nastavení těchto produktů, které jsou mírně nad inflaci. Penzijní spoření/připojištění se tak hodí více k příspěvkům zaměstnavatele, díky kterým se tak tento produkt stává více výhodným, a to jak pro samotného zaměstnavatele, tak samozřejmě pro jeho zaměstnance.

Stavební spoření však také plní funkci zajištění vlastního bydlení. Jedná se spíše o krátkodobý produkt, který má na finančním trhu nezastupitelnou pozici.

V poslední době se tím pádem přesouvají finanční prostředky do různých přímých investic finančního, majetkového a věcného typu, které také díky své variabilitě a efektivnosti budou mít stále větší vliv natvorbu kapitálu v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém časovém horizontu.

Nejdůležitější je však počítat s tím, že nastavení kombinace finančních produktů je práce pro odborníka – poraďte se tedy s rodinným finančním poradcem a využijte individuálních výhod jednotlivých finančních produktů pro zajištění různých životních situací a také jednotlivých životních fází.

Další oblasti a finanční produkty

Pojištění

Úvěry a hypotéky

Ostatní produkty

©Ing. Martin SVOBODA 2008-2023
Poslední aktualizace: 2.1.2023