RFPplus.cz

Úvěry a hypotéky

Pokud v rodinném rozpočtu nenalezneme dostatek finančních prostředků na splnění námi vytčených finančních cílů, přicházejí na řadů úvěry, které nám s nedostatkem financí mohou pomoci, ale také nám mohou často naši finanční situaci znepříjemnit.

Oblast úvěrů může v dlouhodobém časovém horizontu zvýšit naše investice, a to zejména v oblasti vlastního bydlení. Zde lze využít možností stavebního spoření či hypotečních úvěrů, které jsou v dlouhodobém horizontu nejefektivnějšími úvěrovými zdroji financování a v oblasti těchto investic mají nezastupitelnou pozici. Jejich výhodou je zejména nízké úrokové zatížení a podpora státu ve formě daňového zvýhodnění, které takovýto úrok dále snižuje.

Jsou zde také další úvěry, které mohou sloužit ke krátkodobému překlenutí nedostatku financí, v této oblasti je však nutné dbát větší pozornosti, protože tato oblast je oblastí značně nepřehlednou a často způsobuje již zmiňované finanční problémy. Je tak nutné vždy vyhodnotit zejména poměr úrokového zatížení s přínosem pořizované věci a také úvěrové zatížení příliš nepřehánět. I v této oblasti lze však najít produkty, které jsou produkty efektivními a úrokové zatížení v porovnání s přínosem představuje zajímavý zdroj financování.

Nejdůležitější je však počítat s tím, že nastavení kombinace finančních produktů je práce pro odborníka – poraďte se tedy s rodinným finančním poradcem a využijte individuálních výhod jednotlivých finančních produktů pro zajištění různých životních situací a také jednotlivých životních fází.

Další oblasti a finanční produkty

Pojištění

Spoření, investice, penze

Ostatní produkty

©Ing. Martin SVOBODA 2008-2023
Poslední aktualizace: 2.1.2023