RFPplus.cz

Základní zásady pro plánování rodinných financí

 • Plánovat začněte co nejdříve – čím dříve totiž začnete plánovat své rodinné finance, tím lépe. Máte tak větší prostor k dosažení svých cílů. Vaše úspory se s rostoucí dobou nezvětšují lineárně, nýbrž exponenciálně. I zajištění rizik je pro Vás v mladším věku levnější a také se zajišťujete v době, kdy jste zpravidla zcela zdraví. Život je nevyzpytatelný a za pár let Vás již třeba žádná pojišťovna nebude chtít pojistit pro případ smrti, invalidity nebo třeba vážných onemocnění. To však může být doba, ve které toto zajištění budete nejvíce potřebovat.
 • Odkládejte si na zajištění životních rizik a zajištění důchodu v seniorském věku alespoň 20 % ze svých příjmů – pokud budete dodržovat toto základní pravidlo a vždy si nejdříve odložíte 20 % příjmů pro sebe a potom zbytek peněz použijete na svoji obvyklou spotřebu, usnadníte si tím život. Počítejte však s tím, že s rostoucím věkem a předchozí nezajištěností se tento podíl musí zvyšovat.
 • Vzdělávejte se – věnujte část svého volného času ke vzdělání v oblasti rodinných financí – buďto využijte výhod internetu nebo různých časopisů či televizních pořadů. Prostudujte také sekci Finanční produkty, Životní fáze a Životní situace – najdete zde základní charatkeristiky jednotlivých produktů, jejich výhody a nevýhody a také různá doporučení.
 • Veďte si evidenci svých rodinných příjmů a výdajů – domácí účetnictví. Tento bod chce trpělivost. Vést si evidenci všech plateb, které rozdělíte například do deseti základních oblastí, není jednoduché, ale pomůže Vám zjistit strukturu Vašich příjmů a výdajů – kolik činí výdaje za bydlení, potraviny, zdraví, automobil, pojištění, spoření a investice, vzdělání dětí, zábavu apod. – zjistíte tak kde máte rezervy v úsporách, které by se daly dále investovat a zajistit se tak na stáří nebo si vytvořit další finanční, majetková a věcná aktiva.
 • Tvorba krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých rezerv, pokryti nejdůležitějších životních a majetkových rizik či pořízení vlastního bydlení je práce pro odborníka – poraďte se tedy s rodinným finančním poradcem a naplánujte si kompletní kombinaci finančních produtků, která zajistí všechny Vaše krátkodobé i dlouhodobé cíle.
 • Zajistěte se proti nejčastějším rizikům – nejdříve myslete na zajištění svého zdraví, to je Vašim nejdůležitějším aktivem. Měli byste být zajištění pro případ smrti, pokud splácíte úvěry nebo jejich čerpání očekáváte. Důležitým zajištěním také může být pojištění pro případ vážných chorob/nemocí a invalidity, které mohou ovlivnit Vaše plány do budoucna. Nezbytnou součástí Vašich financí by mělo být úrazové pojištění (s rostoucím podílem aktivního sportu a manuální profese je tato oblast více důležitá). Myslete také na zajištění svého majetku – pojištění nemovitosti a domácnosti by mělo být samozřejmostí – vzhledem k zajišťované výši je zpravidla toto pojistné minimální. Nezapomeňte také na zajištění automobilu – povinné ručení je samozřejmostí, havarijní pojištění zvažte dle stáří Vašeho vozu. Myslete také na odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnavateli a také na cestovní pojištění, pokud cestujete do zahraničí. Pro zajištění rizik nezapomínejte na své děti – ty by měly mít bezpodmínečně úrazové pojištění. Pokud máte děti, tak berte zajištění životních rizik opravdu zodpovědně. Všechny tyto oblasti by váš rodinný finanční poradce měl být schopen pokrýt.
 • Druhou důležitou oblastí rodinných financí je oblast tvorby krátkodobých a střednědobých rezerv a zajištění důchodu v seniorském věku – zde opět platí pravidlo využít služeb rodinného finančního poradce – ten by měl zohlednit Vaši dobu odchodu do důchodu a dle toho vybírat produkty pro zajištění na stáří. Pro mladého člověka tak platí pravidlo využívat dynamičtější produkty a investice než u člověka, kterému zbývá do odchodu do důchodu pár let. Samozřejmostí je s těmito produkty v průběhu trvání pracovat. Pokud je váš zaměstnavatel ochoten přispívat Vám do státem podporovaných produktů, využívejte je. S tím vším Vám rodinný finanční poradce musí být schopen pomoci.
 • Investujte nejen do finančních, ale také do majetkových a věcných investic. Investujte krátkodobě, střednědobě i dlouhodobě a jednotlivé typy investic kombinujte.
 • Oddělte zajištění životních rizik od zajištění důchodu v seniorském věku – kombinované produkty jsou zpravidla méně efektivní a variabilní než produkty oddělené.
 • Vytvořte si finanční rezervu – tato rezerva by měla být zpravidla ve výši alespoň dvou až tří měsíčních příjmů, ale samozřejmě záleží na zvyklostech v dané rodině. Tato rezerva by tak měla sloužit k pokrytí neočekávaných rodinných výdajů (například rozbitá pračka) a měla by být okamžitě dostupná. Tuto výši by rodina měla udržovat vždy aktuální a držet ji zpravidla na spořicím účtu či konzervativních investicích, aby byla oddělena od ostatních financí a čelila inflaci.
 • Maximalizujte své příjmy a minimalizujte své výdaje – to zpravidla bude ta nejtěžší oblast pro každého z nás. Můžete mít například vedlejší zaměstnání (i krátkodobě), různé sezónní výpomoci apod. – to vše Vám pomůže dostat do rodinného rozpočtu dodatečné finance a zvýšit tak finanční rezervy na stáří nebo také zajistit vzdělání dětí. V oblasti výdajů je to vymezení si rodinných priorit – proto se v této oblasti musí každý zamyslet, zda všechny výdaje v rodinném rozpočtu jsou nezbytně nutné – v tom Vám pomůže domácí účetnictví.
 • V případě nedostatku financí zvažte, zda je nutné využívat různé formy úvěrů – v oblasti bydlení je tato otázka zpravidla bezpředmětná. Zvažte však, zda je nutné si pořizovat novou televizi nebo dokonce dovolenou na splátky. V této oblasti platí zásadní pravidlo – nepůjčujte si finance na oblasti, ve kterých životnost nepřevyšuje dobu splácení. Se splácením úvěrů Vám plynou dodatečné náklady v podobě úroků, které mohou výrazně váš rodinný rozpočet zatížit. Nepodléhejte také reklamním sloganům výhodnosti krátkodobých půjček. Pokud již tyto půjčky máte, snažte se je umořit co nejdříve maximalizací svých příjmů a minimalizací výdajů. Nikdy však nefinancujte úvěr dalším úvěrem (jen za předpokladu snížení úrokového zatížení rodinného rozpočtu).
 • Využívejte služeb finančních poradců, kteří jsou schopni se Vám komplexně postarat o Vaše rodinné finance a jsou ochotni řešit různé životní situace.
 • Ptejte se svého rodinného finančního poradce na vše, co Vám není alespoň trochu jasné, měl by být schopen Vám odpovědět na různé otázky. Pokud nebude vědět – není to jeho slabina, pokud to přizná a domluví se s Vámi na doplnění informací tak, abyste byli spokojeni.
 • Při změnách produktů nejednejte unáhleně, k podstatným změnám musí být objektivní důvody, které by rodinný finanční poradce měl řádně zdůvodnit.
 • Využívejte efektu sněhové koule – to znamená, využívejte dlouhého časového horizontu k zajištění na stáří – s rostoucím časem se tak Vaše finanční rezervy exponenciálně zvětšují – právě tak jako sníh nabalující se na sněhovou kouli, která se valí ze svahu. U mladého člověka tak stačí odkládat na zajištění na stáří mnohem menší finanční prostředky než u člověka, který je například o deset let starší.
©Ing. Martin SVOBODA 2008-2023
Poslední aktualizace: 2.1.2023