RFPplus.cz

Životní situace

V této části jsou uvedeny nejdůležitější doporučení a stavební kameny kombinace finančních produktů, které by neměly chybět jako součást rodinných financí k dosažení daného finančního cíle a dále chyby a problémy, které se při řešení těchto úkolů často vyskytují. Než však začnete číst o doporučení jednotlivých finančních produktů pro jednotlivé životní situace, přečtěte si o jejich charakteristice či výhodách a nevýhodách v sekci Finanční produkty. Nezapomínejte také na provázanost s životními fázemi.

Financování bydlení a jiných investic

Jedním z nejdůležitějších finančních cílů bývá pořízení vlastního bydlení. To lze řešit různými produkty a také jejími kombinacemi. Pro zajištění bydlení není jednoznačné doporučení. Jak úvěry ze stavebního spoření, tak hypoteční úvěry mají své individuální výhody. Proto je nutné se svým rodinným finančním poradcem vybrat optimální řešení.

Mimo bydlení pak mohou do investic být zahrnuty investice do vzdělání svých dětí či jiné investice, které tak představují zvýšení příjmů do budoucna.

U ostatních úvěrových produktů je třeba zvážit jejich vhodnost, a to tak, že je třeba porovnat placený úrok s přínosem takovéhoto úvěru. Vedle úvěrového financování by také součástí kombinace finančních produktů neměly chybět produkty, které tvoří finanční rezervu pro případ nenadálé životní situace tak, aby při nemožnosti zaplacení pravidelné splátky úvěru bylo možné tyto finanční prostředky okamžitě použít. V případě dlouhodobých úvěrů je také nezbytností zajištění životních rizik a také pojištění majetku, který je pořizován na úvěr.

Častou chybou bývá nepromyšlené úvěrování a nevyužití dlouhého časového horizontu k uspoření měsíčních financí a jejich další reinvestici tak, aby bylo využito efektu sněhové koule a tvorby rezervy pro dlouhodobé účely.

Zajištění života a majetku

Vedle financování vlastního bydlení by mělo být nejdůležitějším úkolem rodinného finančního poradenství zajištění Vašeho zdraví, protože to je vašim nejdůležitějším aktivem. V oblasti zajištění by nemělo chybět základní zajištění pro případ smrti, vážných nemocí, invalidity různých stupňů a také úrazové zajištění či hospitalizace. Důležitým prvkem je tak nastavení správné pojistné ochrany a její výše vzhledem k oblasti, kterou mají zajišťovat.

Vedle zajištění života je to také pojištění majetku, odpovědnosti a právní ochrany. Zde je nutné využít zejména pojištění nemovitostí, povinné ručení je pak samozřejmostí. Pojištění domácnosti i havarijní pojištění by však také nemělo chybět v kombinaci finančních produktů.

Častou chybou v této oblasti tak bývá zejména nesprávné nastavení výše pojistné ochrany, protože majetek je zpravidla podpojištěn nebo dokonce nepojištěn vůbec. Vzhledem k tomu jakou výši zajišťují se však jedná o minimální zatížení rodinného rozpočtu.

Zajištění důchodu v seniorském věku

Význam zajištění vlastního důchodu v seniorském věku je velice důležitým prvkem rodinného finančního poradenství a jeho význam se bude do budoucna značně zvyšovat. Proto této oblasti věnujte také svoji pozornost. Důležité je uvědomit si, že v dlouhodobém horizontu je nutné využít efektu sněhové koule a dlouhodobosti, kdy od mládí stačí odkládat mnohem menší částky než v pozdějším věku, kdy pro stejnou výši kapitálu pro důchod je nutné odkládat několikanásobně více.

Pro zajištění důchodu máme k dispozici celou řadu finančních produktů, které mají své výhody a nevýhody, proto by bylo vhodné využít jejich individuálních výhod a vzájemně je kombinovat. Základem by tak v různých časových obdobích měly být investice do finančních, majetkových a věcných aktiv, doplněné o penzijní spoření. Důležitým prvkem v této oblasti je pak využití daňových úlev zaměstnavatele. Daňové úspory tak dosahují jak pro zaměstnavatele, tak pro jeho zaměstnance zajímavé výše.

Častou chybou je nevhodné nastavení produktů vzhledem k časovému horizontu, který zbývá do odchodu do důchodu a jejich variabilita. Pro člověka, kterému zbývá několik desítek let je například penzijní spoření/připojištění zpravidla dost nevhodným produktem, protože v případě finančních problémů není možno tyto finanční prostředky odčerpat, aniž by nedošlo k porušení zákonných podmínek.

Tvorba finanční rezervy

S ostatními produkty souvisí také tvorba finanční rezervy pro neočekávané životní situace. Jedná se tak o krátkodobé rezervy, které je vhodné použít na splácení úvěrů, zajištění nepojištěných životních rizik (pokud nelze využít jejich rezerv) a také zajištění majetku a odpovědnosti tak, aby vždy pravidelná splátka úvěrů a také pojistného byla zajištěna a nedošlo v případě jejich neuhrazení k omezení plánů do budoucna.

Pro tvorbu krátkodobých rezerv je vhodné využít spořicích účtů, které jsou zdarma a finanční prostředky jsou okamžitě k dispozici. Základním problémem je fakt, že většina lidí takovéto krátkodobé finanční rezervy vůbec netvoří a pokud ano, tak jejich výši neudržují v aktuální výši. Případně tyto finanční prostředky použijí na úplně jiné účely a tato rezerva není opět dotvořena.

Doporučení

Nastavení jednotlivých parametrů výše uvedených produktů a jejich kombinace je práce pro odborníka – poraďte se tedy s rodinným finančním poradcem a přizpůsobte je tak vašim konkrétním požadavkům a finanční situaci. Výše uvedená doporučení jsou jen všeobecného charakteru a je tak nutno počítat s nutností individuálního nastavení těchto produktů.

Finanční produkty a jejich charakteristika

©Ing. Martin SVOBODA 2008-2023
Poslední aktualizace: 2.1.2023