RFPplus.cz

Vlastní příklad kombinace finančních produktů

Autor projektu RFPplus.cz tak na vlastním příkladu ukáže návrh řešení kombinace finančních produktů, které slouží k zajištění životních a majetkových rizik, k tvorbě krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých rezerv finančního a majetkového typu a s tím související zajištění důchodu v seniorském věku.

Martin, 40 let, finanční poradce, pravidelná měsíční investice do kombinace finančních produktů min. 10.000 Kč, předpokládaný odchod do důchodu v 70 letech, má manželku Ivanu, dětí zatím nemají, splácí větší úvěr na bydlení, ve volném čase sportuje (sport psích spřežení). Jeho cílem je mít kombinaci pojistných produktů tak, aby byl kompletně zajištěný proti všem životním rizikům s důrazem na velká rizika a také měl ochráněn svůj majetek. Cílem v oblasti tvorby aktiv je zajištění vlastní penze (předpokládá, že již nebude pobírat státní důchod nebo ten bude minimální) a tvorba další průběžné rezervy na různé investiční cíle (v případě nenadálé životní situace pak možnost uskutečnit výběr z těchto investovaných finančních prostředků). Očekává také, že část peněz půjde do věcných a majetkových hodnot.

Tato část se upravuje

Tato část se upravuje s ohledem na dynamické změny ve světě financí.

Můžete se těšit na informace o tom jak pracujeme se zajištěním životních rizik, investováním do finančních, majetkových a věcných aktiv a s tím související tvorbu kapitálu pro krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle. Dále pak jak pracujeme s majetkovým pojištěním a snížením nákladů za energie.

Upozornění

Tento návrh či jiná doporučení projektu RFPplus.cz jsou návrhy řešení autora tohoto projektu. Každý finanční poradce má pro určité životní situace a životní fáze různé názory a návrhy řešení. Může se tedy stát, že s autorem nebude on či někdo jiný souhlasit. Pokud v určitých oblastech zásadně nesouhlasíte, nebojte se ozvat a prokonzultovat tato řešení.

©Ing. Martin SVOBODA 2008-2024
Poslední aktualizace: 8.1.2024