RFPplus.cz

Vlastní příklad kombinace finančních produktů

Autor projektu RFPplus.cz tak na vlastním příkladu ukáže návrh řešení kombinace finančních produktů, které slouží k zajištění životních a majetkových rizik, k tvorbě krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých rezerv finančního a majetkového typu a s tím související zajištění důchodu v seniorském věku.

Martin, 38 let, finanční poradce, pravidelná měsíční investice do kombinace finančních produktů min. 10.000 Kč, předpokládaný odchod do důchodu v 70 letech, má manželku Ivanu, dětí zatím nemají, splácí větší úvěr na bydlení, ve volném čase sportuje (sport psích spřežení). Jeho cílem je mít kombinaci pojistných produktů tak, aby byl kompletně zajištěný proti všem životním rizikům s důrazem na úraz a také měl ochráněn svůj majetek. Cílem v oblasti tvorby aktiv je zajištění vlastní penze (předpokládá, že již nebude pobírat státní důchod nebo ten bude minimální) a tvorba další průběžné rezervy na různé investiční cíle (v případě nenadálé životní situace pak možnost uskutečnit výběr z těchto investovaných finančních prostředků). Očekává také, že část peněz půjde do věcných a majetkových hodnot.

PZN: loga obchodních partnerů fungují i jako odkazy na jejich webové stránky!

Zajištění životních rizik

Životní pojištění KOOP Perspektiva a Flexi

Kooperativa, a.s., Vienna Insurance GroupPojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group

Martin je zajištěn pro případ smrti a invalidity II. a III. stupně na 4.000.000 Kč (částečné krytí hypotečního úvěru), vážných onemocnění na 2.000.000 Kč, a to vše do 50 let věku. V této době již bude mít vytvořeny rezervy v dalších níže uvedených produktech a pokryjí tak další životní rizika. Při prodloužení doby zajištění těchto rizik by tak zbytečně navyšovaly měsíční pojistné.

Pro případ úrazu je zajištěn na 2.000 Kč denního odškodného od 8. dne zpětně, 1.000.000 Kč pro případ smrti úrazem, 4.000.000 Kč pro případ trvalých následků úrazu (kombinace od 0,1; 0,5 a 10,1 % s progresivním plněním 8x a 10x), dále pak 1.000 Kč pracovní neschopnost od 15. dne nemocí i úrazem (úraz zpětně)500 Kč a pro případ hospitalizace od 1. noci nemocí i úrazem (s 2x progresí). Pro případ dopravní nehody je zajištěn na 2.000.000 Kč pro případ smrti úrazem a trvalých následků úrazu od 10,1 % (8x progrese), 500.000 Kč tělesného poškození a 1.000 Kč hospitalizace. Za tuto komplexní pojistnou ochranu platí 6.500 Kč měsíčně včetně zajištění jeho ženy Ivany na velká i malá rizika obdobným způsobem jako má Martin.

V případě rizikových sportů, které bývají často ve výlukách, může využít jejich připojištění zdarma nahlášením SMSkou u Flexi.

Pojištění léčby nemocí - KOOP Best Doctors

Kooperativa, a.s., Vienna Insurance Group

Pro případ léčby velmi závažných diagnóz (rakovina, srdeční potíže, neurochirurgické zákroky a transplantace důležitých orgánů nebo tkání) je Martin zajištěn na 2.000.000 € a toto zajištění mu kryje zdravotní lékařskou péči a názor odborníka v zahraničí. Za tuto pojistnou ochranu platí 250 Kč měsíčně.

Další informace

Ve smlouvách životního pojištění je tvorba kapitálu jen minimální, zbytek finančních prostředků bude dále reinvestovat do finančních, majetkových a věcných aktiv, aby byly vytvořeny nejen dostatečné úspory pro zajištění penze v seniorském věku, ale také dostupné krátkodobé a střednědobé rezervy.

Jako podnikatel si platí dobrovolné nemocenské pojištění v základní výši 150 Kč měsíčně, které pokrývá další rizika pro případ úrazu a nemoci bez zkoumání zdravotního stavu. Díky tomuto zajištění tak získává od 15. dne drobnou výši nemocenské, ale v případě pracovní neschopnosti po celý kalendářní měsíc pak nemá povinnost platit zálohy na zdravotní a sociální pojištění, což je nejdůležitější zajištění.

Krátkodobé a střednědobé rezervy/investice

Krátkodobé rezervy

Komerční banka, a.s.Česká spořitelna, a.s.

Pro každodenní platby využívá Martin běžný a podnikatelský účet KB, který vždy na rok dopředu dohodne s kompletním vedením a všemi položkami zdarma. Rodinný účet mají u České spořitelny, ze kterého také splácejí hypotéku.

Equa bank, a.s.

Spořicí účet má v Equa Bank, který je také zdarma a má oproti běžnému účtu zajímavou úrokovou sazbu. Na běžném účtu tak zůstávají jen prostředky na trvalé příkazy a malá rezerva na platby nepravidelné, na spořicím účtu pak leží krátkodobá rezerva (do 1 roku).

Krátkodobé-střednědobé rezervy/investice

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

DRFG a. s.

Další pravidelné i nepravidelné investice posílá do některého z realitních fondů se stabilním konzervativním zhodnocením a minimálními náklady a v případě pojistné události si finanční prostředky okamžitě odčerpat a pokrýt tak výpadek příjmů.

Win Win Solutions, a.s.

Část finančních rezerv investoval Martin jako zápůjčku společnosti Win Win Solutions s různými cílovými dobami a ta se zabývá poskytováním kapitálu obchodníkům na jejich nákup a prodej. Jedná se tedy o investici do reálného obchodu, na jehož realizaci se podílí Martin garantovaným měsíčním výnosem 1 % a také jeho průběžnou měsíční výplatou, ze které platí splátky úvěrů na bydlení.

Střednědobé investice

Garant Trading Investments LTD.

Pro střednědobé, ale i dlouhodobé rezervy Martin využívá kombinaci konzervativních investic do dluhopisů s výnosem 7,2 % ročně a splatností v I/2020 a investice na vlastním obchodním účtu u Iron FX (copytradingové operace) s výnosem 4,8 % ročně.

Do těchto produktů odkládá veškeré volné finanční prostředky, které by tak na běžném či spořicím účtu ztrácely jen hodnotu a slouží na různé střednědobé i dlouhodobé investiční záměry (3 a více let). Finanční prostředky z těchto investic má také rychle dostupné a slouží k zajištění dalších investic v předdůchodovém věku - splacení úvěrů na bydlení, investice do vzdělání dětí apod.

Kreditní karty

Diners Club CS, s.r.o.

Martin využívá kreditní karty své banky a také karty Diners Club jako prostředků k nákupu různých běžných plateb v podnikání a osobním životě tak, že je vždy v bezúročném období (až 45 a 60 dní) vrací a využívá tak bezúročné půjčky. Je to také rezerva k případnému pokrytí neočekávaného výpadku příjmu, který se pak v následujícím měsíci opět srovná.

U karty Diners Club také využívá celoročního cestovního pojištění pro sebe a rodinu, případně další spolucestující do zahraničí jako pojištění léčebných výloh, úrazového pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu a dalších připojištění za velice výhodných cenových podmínek, které mu samostatné cestovní pojištění nenabídne.

Stavební spoření

Martin stavební spoření nevyužívá a využívá možnost kombinace různých konzervativních a vyvážených investic, které mu nabídnou větší disponibilitu a variabilitu a také vyšší průměrné zhodnocení.

Dlouhodobé investice a zajištění penze

Důchodové a penzijní spoření

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s.

Penzijní spoření/připojištění má Martin na 300 Kč měsíčně u Penzijní společnosti České pojišťovny a nepřemýšlí nad jeho navýšením. Z důvodu větší variability raději část financí přesune stejně jako u životního pojištění do finančních, majetkových a věcných aktiv, kde získá větší výši kapitálu a také větší disponibilitu. U tohoto produktu prozatím může využít možností výsluhové penze, která umožňuje polovinu všech investovaných prostředků po 180 měsíčních zaplacených úložkách vybrat (rok 2020).

Martin využíval také druhého pilíře od stejné penzijní společnosti hlavně kvůli možnosti vyvázat část důchodového pojištění ze záloh sociálního pojištění podnikatele a mohl je dále zhodnocovat a v případě nedožití se důchodového věku by zůstaly jeho rodině. Po ukončení tohoto systému si nechal peněžní prostředky vyplatit a dále kapitál reinvestoval.

Investice do finančních hodnot

Conseq Investment Management, a. s.

Investice do otevřených podílových fondů Martin realizoval dříve do produktu Horizont Invest se zamykáním zisků od společnosti Conseq Investment Management. Dnes si sám míchá portfolio fondů přes smlouvu Classic Invest a investuje do různých fondů od renomovaných správců jako jsou Franklin Templeton, Pioneer, NN Investments Partners a dalších. Zde investuje 5.000 Kč měsíčně (10 fondů) s cílovou dobou do 70 let věku (odchod do důchodu) a jedná se o dynamické portfolio. Vlastní investiční strategií tak ušetří poplatky za správu, protože tuto si jako investiční poradce spraví sám a dlouhodobá efektivita je tak výrazně vyšší. Samozřejmostí je možnost výběrů a také možnost přerušení placení.

COLOSSEUM, a.s.

Další měsíční investice zasílá do ETF fondů přes společnost Colosseum, kde nakupuje ty nejlepší fondy z celého světa s minimálními náklady.

Investice do věcných a majetkových hodnot

EKKA-Gold s.r.o. a zlatý plán

Martin část finančních prostředků ve výši 3.000 Kč měsíčně investuje do věcných hodnot spočívajících v investicích do fyzického zlata formou spořícího plánu u společnosti Ekka-Gold. Tuto investici bere jako uchovatele hodnoty v případě neočekávaného chování finančních trhů či světové ekonomiky, neboť drahé kovy jdou zpravidla proti aktivům finančním a v současné době ponechává drahé kovy uložené v trezoru z důvodů rychlé likvidity a při naspoření větších slitků si je pak nechává zasílat domů a ukládá v bezpečnostní schránce své banky.

Naše finančné družstvo

Martin je současně členem tradičního družstva v pozici spolumajitele a současně i spotřebitele. Využívá produkty a projekty "svého" družstva, čímž společně s několika dalšími tisíci družstevníky přináší do "své firmy" zisky, které jsou následně konzervativně investovány do hodnotných aktiv v podobě nemovitostí v oblasti cestovního ruchu, developerských projektů, autorských práv na softwarové projekty, IT technologií a majetkových podílů v dalších společnostech. Martinovi jako spoluvlastníkovi tyto aktiva s trvale udržitelnou hodnotou přinášejí doživotní a dědičný věrnostní důchod.

SMH Schweizerische Metallhandels AG Deutschland

Martin přesunul část finančních prostředků do investice do stříbrného granulátu a dále při větší kumulaci kapitálu pak bude nakupovat další strategické kovy, které se spotřebovávají v průmyslu a jsou nezbytné k fungování celé řady technických zařízení. Jejich cena tak neustále zajímavým způsobem dlouhodobě roste.

Financování bydlení

Česká spořitelna, a.s.

Martin financuje své bydlení hypotečním úvěrem od České spořitelny s desetiletou fixací (VIII/2028). V době fixace se pak rozhodne podle úrokových sazeb na trhu, zda-li použije část finančních, věcných a majetkových investic na umoření části hypotéky nebo bude dále pokračovat ve splácení, pokud bude výnos z investic vyšší než nová úroková sazba z hypotéky na další fixační období. Pravděpodobnější je pak druhá varianta a ta mu také umožní mít vytvořený kapitál dostupný na další investiční účely.

Majetkové pojištění, odpovědnost a právní ochrana

ČSOB pojišťovna, a.s.

Pojištění staveb, domácnosti a odpovědnosti v běžném občanském životě Martin využívá u ČSOB pojišťovny.

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Martin využívá pojištění odpovědnosti psího spřežení u ČPP, která jako jediná byla ochotna tyto rizika pojistit a kryje tak škody na zdraví a majetku způsobené při tréninku či závodech.

Kooperativa, a.s., Vienna Insurance Group

Martin využívá pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla - povinné ručení a havarijní pojištění služebního i soukromého automobilu u Kooperativy pojišťovny včetně pojištění nezaviněné nehody, připojištění skel a dalších asistenčních služeb. Toto pojištění každý rok aktualizuje tak, aby náklady na toto pojištění byly co nejmenší.

D.A.S. Rechtsschutz AG,
pobočka pro ČR

Pro případ potřeby řešení právnických záležitostí má Martin pojištění právní ochrany Partner od společnosti D.A.S, která jemu a jeho rodině zajišťuje služby právníků v oblasti občanského a smluvního práva, dědického řízení, sporů z nájemních a podnájemních smluv, sousedských sporů, přípravy smluv, řízení vozidla a dalších oblastí běžného života. Tato pojistná ochrana ho stojí 7.200 Kč ročně.

Ostatní

eCENTRE, a.s.

Pro optimalizaci nákladů za energie využívá Martin možností aukcí pro elektrickou energii a dodávky plynu, kdy každé dva roky vysoutěží spolu s ostatními odběrateli výhodnější cenu za tyto komodity.

Plány do budoucna

Do výše uvedené kombinace produktů bude dále investovat průběžně minimálně 20 % svých čistých příjmů. To mu umožní vytvořit dostatečnou pojistnou ochranu až do svých 50 (75) let, kdy již budou převládat investice ve finančních, majetkových i věcných aktivech a které pokryjí případná další rizika. Zbylá část bude činit dostatek financí pro zajištění vlastního důchodu s minimální podporou státu. Toto základní pravidlo odkládat si 20 % ze svých příjmů mu tak umožní zajistit nejdůležitější životní rizika a zajistit se v průběžném i seniorském věku tak, aby reálná výše zajištění a jednotlivých aktiv byla vždy dostatečná.

  • Líbí se mi toto řešení rodinného finančního poradce a chci vědět více o kombinaci těchto finančních produktů.
  • Rád bych se dozvěděl/a o možnostech spolupráce s autorem tohoto projektu v oblasti rodinného finančního poradenství.

Upozornění

Tento návrh či jiná doporučení projektu RFPplus.cz jsou návrhy řešení autora tohoto projektu. Každý finanční poradce má pro určité životní situace a životní fáze různé názory a návrhy řešení. Může se tedy stát, že s autorem nebude on či někdo jiný souhlasit. Pokud v určitých oblastech zásadně nesouhlasíte, nebojte se ozvat a prokonzultovat tato řešení.

©Ing. Martin SVOBODA 2008-2021
Poslední aktualizace: 1.1.2021