RFPplus.cz

V této části se dozvíte o možnostech spolupráce s našimi poradci. Jsou to v podstatě tři možné cesty, kterými se může člověk ubírat, ale které mají vždy stejný cíl a tím je spokojený klient, spokojený finanční poradce a dlouhodobý a korektní vztah založený na důvěře klienta a jeho finančního poradce.

Finanční servis

Pro člověka ta nejjednodušší (zpravidla však nemusí být nejefektivnější) cesta, jak mít své rodinné finance v pořádku. To znamená mít pokryta všechna nejdůležitější životní a majetková rizika, která mohou potkat jedince nebo jeho rodinu v průběhu života a omezit tak jejich plány do budoucna. Dalším důležitým úkolem je pak pořízení vlastního bydlení či investice volných finančních prostředků a vytváření finančních, majektových a věcných aktiv.

Minusy:

 • člověk financím zpravidla nerozumí a nemůže posoudit co je pro něj opravdu potřebné a co se mu snaží někdo doporučit
 • pokud nerozumí alespoň základům rodinných financí, zpravidla ani neví jak se svým finančním poradcem spolupracovat a co od něj očekávat

Plusy:

 • nemá starosti se vzděláváním, protože se mu o rodinné finance postará jeho finanční poradce – měl by to být však člověk, který nespolupracuje pouze s jedním subjektem a je tak schopný vybrat pro klienta optimální možné řešení

Doporučení: využijte možnosti vzdělání a porozumějte základům rodinných financí a možnostem postarat se tak o zajištění různých životních rizik a zajištění vlastního důchodu – viz níže – finanční vzdělávání.

Nemám zájem se přesto vzdělávat, a proto chci, aby se mi někdo postaral komplexně o mé rodinné finance. Proto rád/a využiji možnosti setkat se se svým vlastním finančním poradcem, se kterým prokonzultuji možná řešení.

Jaký by měl být vlastně klient:

 • má zájem se o své finance zodpovědně postarat
 • jedná férově (ne za zády finančního poradce)
 • spolupracuje maximálně se svým finančním poradcem
 • je aktivní (nebojí se finančního poradce zeptat na různé otázky)
 • dodržuje dohody s finančním poradcem a pravidelně se s ním potkává (alespoň 1x ročně)
 • ptá se ho na jím využívané produkty
 • věřte tomu, že ne každý finanční poradce chce na Vás za každou cenu vydělat

Finanční vzdělávaní a spolupráce

Za účelem zvyšování povědomí o finančních produktech byl zprovozněn například tento web. K dispozici jsou Vám také další weby, jako PROMYŠLENÁ INVESTICE.cz, což je rozšiřující projekt v oblasti investic do finančních, majetkových a věcných aktiv a PROMYŠLENÉ FINANCE.cz,

Je však potřeba se se svým poradcem ale potkat a teoretické informace převést v praxi tak, aby rodinné finance fungovaly efektivně po stránce praktické. Pokud náš klient věnuje svým financím něco navíc a bude se pravidelně vzdělávat a získá základní znalost jednotlivých finančních produktů, může si spoluprací s námi zajistit dodatečný příjem jako tipař.

Minusy:

 • člověk musí investovat svůj volný čas (to ale není nevýhoda)

Plusy:

 • rozumí základům rodinných financí a ví co od nich očekávat a v kterých životních situacích je má použít - aktivně spolupracuje se svým rodinným finančním poradcem
 • zná naši práci, obchodní partnery v oblasti financí
 • má na blízku rodinného finančního poradce, který má dostatek informací o jednotlivých produktech, může tak zajistit tomuto člověku kvalitní finanční poradenství
 • má možnost zajistit si vedlejší příjem spoluprací s námi

Doporučení: využijte této možnosti vzdělání a získejte tak do rodinného rozpočtu zajímavé úspory nebo vedlejší příjem. Znáte základy rodinných financí a získáte tak možnost postarat se o zajištění různých životních rizik a zajištění vlastního důchodu. Víte, že máte na blízku rodinného finančního poradce, který Vám s nastavením jednotlivých produktů vždy pomůže. Toto je ta nejefektivnější cesta jak mít své rodinné finance v pořádku.

Mám zájem rozumět rodinným financím více a spolupracovat s poradci jako tipař a získat tak další příjem.

Rodinný finanční poradce

Rodinný finanční poradce je člověk, který se financemi zabývá jako svou hlavní činností (podnikatel). To znamená pravidelné získávání informací na dílčích proškoleních jednotlivých obchodních partnerů, porady, tréninky apod.. Klient, který se s tímto člověkem potká, má tedy jistotu kvalitních informací. Měl by to být jedním slovem profesionál, a to nejen znalostmi, ale také přístupem.

Naší snahou je tak vytvořit rodinám, které mají prostřednictvím spolupráce s námi sjednanou kombinaci finančních produktů, pocit silného zázemí a nabídnout jim kvalitní, bezplatný a spolehlivý servis (vyřizování administrativy u uzavřených finančních produktů, přehlednou evidenci sjednaných smluv, papírování, pomoc při řešení pojistných událostí,...).

Minusy:

 • člověk musí mít dostatek trpělivosti a mít chuť pomoci ostatním - to ale není nevýhoda, jen připomínka

Plusy:

 • rozumí všem produktům, které jsou součástí rodinných financí a ví co od nich očekávat a ve kterých životních situacích je má použít
 • má na blízku svého šéfa, který je zkušenější a může tak od něj vždy získat pomoc
 • může mít zajímavý měsíční příjem, který závisí jen na jeho schopnostech a není ovlivněn nikým jiným, jen jeho vlastními schopnostmi
 • individuální systém odměňování

Pokud chcete detailnější informace o možné spolupráci s námi, tak neváhejte a napište nám. Domluvíme si nezávaznou schůzku, kde se můžete dozvědět ještě více.

Jaký by měl být vlastně rodinný finanční poradce:

 • měl by být nezávislý a určovat si systém poradenství sám
 • musí počítat s tím, že si ho klient bude chtít otestovat
 • musí být vstřícný a ochotný řešit všechny finanční problémy
 • ctí pravidla chytrého obchodu - všechny zúčastněné strany musí být maximálně spokojené
 • automaticky nebo na vyžádání klienta musí prokázat své licence a certifikace, které ho opravňují zabývat se finančním poradenstvím
 • musí se zaměřit na Vaše konkrétní cíle a podmínky, ze kterých budou vycházet jeho doporučení a návrhy
 • nikdy nehovoří negativně o konkurenci, dodržuje zásady čestné konkurence
 • měl by klienta seznámit s obchodními partnery a produkty, které je schopen jako finanční poradce pro vás zprostředkovat - měly by to být vždy alespoň 3-4 společnosti jednoho typu produktu, aby Vám poradce mohl ušít řešení na míru
 • měl by být vstřícný při otázkách jeho odměňování
 • poté co si s Vámi na jedné či dvou schůzkách ujasní Vaše cíle a záměry, měl by návrhy smluv zpracovávat v klidu doma či kanceláři - nesnaží se řešení vymyslet ihned na místě
 • měl by řešit finance pro rodinu jako celek - ne izolovaně pro jednotlivé členy rodiny
 • měl by být pojištěn proti tomu, když udělá nějakou chybu (odpovědnost za škodu)
©Ing. Martin SVOBODA 2008-2024
Poslední aktualizace: 8.1.2024