RFPplus.cz

Proč vznikl projekt RFPplus.cz

Nejen finance, ale také finanční poradenství je dynamicky se rozvíjející oblast, ve které není pro obyčejného člověka jednoduché se orientovat. Celá řada jedinců tak této oblasti většinou nedůvěřuje, a pokud ano, tak se lidé o své finance neumějí postarat, protože řeší rodinné finance nahodile, bez kvalitního zhodnocení a návrhu finančního poradce. Proto vznikl projekt RFPplus.cz, a to jako doplněk k práci rodinných finančních poradců, kteří se poradenství věnují dlouhodobě a chtějí klientům nabídnout něco navíc. Samozřejmostí tohoto projektu je také další vzdělávání rodinných finančních poradců z týmu Ing. Martina SVOBODY, EFA tak, aby dokázali klientům vždy nalézt optimální řešení při zajištění životních a majetkových rizik, financování bydlení a jiných investic a také tvorbu krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých aktiv ve finančních, majetkových a věcných investicích.

Dalšími projekty, které doplňují RFPplus.cz jsou PROMYŠLENÁ INVESTICE.cz, což je rozšiřující projekt v oblasti investic do finančních, majetkových a věcných aktiv a PROMYŠLENÉ FINANCE.cz, které doplňují investice o životní a majetkové pojištění, úvěry a hypotéky a další produkty rodinných financí. Jsou to weby, které mají za cíl využívat rodinnné finance promyšleně a efektivně s ohledem na přizpůsobení se různým změnám v životě. To znamená, aby se jednalo nejen o kombinaci finančních produktů, ale také o možnost přizpůsobení se každé životní situaci s ohledem na nízkou nákladovost, průběžné upravování a možnost přerušení placení či odčerpání části finančních prostředků pokud je potřeba nebo je naopak příležitost změnit strukturu aktiv tak, aby pracovaly více profesionálně pro klienta.

Proč s námi spolupracovat

 • Máme kvalitní zázemí silného a stabilního partnera v oblasti finančního poradenství.
 • Máme dlouhodobé zkušenosti poradců, kteří berou svoji práci opravdu vážně.
 • Poradci jsou odměňováni vždy podle toho, jaké znalosti mají v oboru, ne podle objemu produkce.
 • Jsme nezávislí, pravidla si určujeme sami a máme tak volnou cestu ke skutečnému finančnímu poradenství/zprostředkování podle našich představ a zásad.
 • Jsme profesionálové, kteří ale poradenství poskytují vždy s osobním přístupem.
 • Vymýšlíme jednoduchá, ale efektivní řešení všech oblastí rodinných financí.
 • Nepojišťujeme za každou cenu vše, ale rozumně pokryjeme důležitá životní a majetková rizika a raději peníze efektivněji investujeme.
 • Nespoříme v konzervativních produktech, ale raději promyšleně investujeme s větší variabilitou a rychlejší dostupností finančních prostředků.
 • Jsme schopni produkty mezi sebou kombinovat tak, aby umožňovaly v průběhu života reagovat na různé životní situace.
 • Kombinujeme zajištění, úvěry a hypotéky a ostatní produkty s investicemi pro růst kapitálu a aktiv během života.
 • Mezi jednotlivými finančními aktivy kapitál průběžně přesouváme do kvalitnějších podkladových aktiv s cílem finance ochránit nebo více zhodnotit.
 • Zabýváme se i oblastmi, které s finančními produkty přímo nesouvisejí, ale dokážou v rodinném rozpočtu ušetřit peníze a dále tyto úspory zhodnocovat.
 • Pracujeme na principu 5K: Kontaktujeme člověka většinou na bázi doporučení, na základě kvalitní Konzultace se stává nejen našim Klientem, ale také Kamarádem a také potenciálním Kolegou.

Co znamená plus

 • Díky projektu RFPplus.cz a dalším vzdělávacím projektům mají naši klienti možnost poznat náš systém práce, obchodní partnery a produkty ještě dříve než začne naše spolupráce s nimi, jde nám tak o dlouhodobou spolupráci založenou na principu „chytrého obchodu“.
 • Chytrý obchod znamená vždy maximální užitek pro všechny zúčastněné strany tak, aby klient využíval své rodinné finance efektivně a jeho vztah s finančním poradcem byl dlouhodobý a korektní.
 • Možnost dozvědět se o svém finančním poradci maximum informací ještě před touto spoluprací díky referencím našich klientů a díky návrhům řešení, které ukazují jak my sami finance využíváme.
 • Možnost vždy se se svým finančním poradcem setkat, poradit a najít optimální řešení pro jeho konkrétní životní situaci.
 • Využít zázemí silného partnera, jeho obchodních partnerů a přístupu jednotlivých finančních poradců ke klientům.
 • Lepší informační podpora ze světa financí a finančních produktů.
 • Našim hlavním cílem je kombinovat zajištení životních a majetkových rizik, která mohou ohrozit plány rodiny či jednotlivce s tvorbou finančních, majetkových a věcných aktiv, případně řešením nedostatku finančních prostředků v rodinném rozpočtu formou úvěrů.
 • Komplexní poradenství v oblasti financí, daní a účetnictví pro rodiny, podnikatele a firmy - více na webu FDU.cz, který je našim partnerským projektem.
©Ing. Martin SVOBODA 2008-2024
Poslední aktualizace: 8.1.2024