RFPplus.cz

Finanční produkty

Zajištění života, majetku a tvorbě dlouhodobých a krátkodobých rezerv, spolu s potřebou řešit nedostatek financí v rodinném rozpočtu je třeba věnovat dostatečnou pozornost tak, aby rodinné finance byly využívány vždy efektivně.

Nastavení kombinace jednotlivých produktů je práce pro odborníka – poraďte se tedy s rodinným finančním poradcem a naplánujte si nejen zajištění životních rizik, ochrany majetku a odpovědnosti, které mohou omezit vaše plány do budoucna, ale také pořízení vlastního bydlení či investice do finančních, majetkových a věcných aktiv. Takováto kombinace finančních produktů musí být variabilní, musí zajišťovat nejdůležitější životní a majetková rizika a v případě nutnosti musí umožňovat odčerpání finančních prostředků.

Pamatujte také na to, že oblast finančních produktů je oblastí značně složitou a nestojí za to riskovat a dělat unáhlená rozhodnutí. V této oblasti je totiž nutné sledovat základní pravidla, která pokud nejsou dodržována, mohou způsobit značné omezení finančních plánů do budoucna.

Pokud tedy chcete řešit jakýkoliv finanční problém nebo rozhodnutí, vždy spolupracujte s rodinným finančním poradcem, který je schopen se o vaše rodinné finance postarat komplexně. Měl by to být odborník, který je schopen zajistit celou níže uvedenou oblast finančních produktů, a to od různých obchodních partnerů tak, aby pro vaši životní fázi či situaci mohl najít individuální možné řešení.

V této části tak naleznete obecné informace o jednotlivých produktech, jejich výhodách a nevýhodách, o tom, co byste od nich měli zejména očekávat a také doporučení k jejich využívání. Konkrétní nastavení produktů už je pak na rodinném finančním poradci, který zhodnotí vaše finanční plány a může Vám také nabídnout různá řešení.

Kompletní přehled oblastí financí a finančních produktů

Pojištění

Spoření, investice, penze

Úvěry a hypotéky

Ostatní produkty

Pokud nerozumíte některým výrazům či vyjádřením, využijte finančního slovníku, který vysvětluje nejdůležitější terminologii ze světa rodinných financí a finančního poradenství.

Příklad takovéto kombinace finančních produktů, která zajišťuje životní rizika, tvoří kapitál pro zajištění důchodu v seniorském věku a tvoří finanční rezervu pro nenadálé životní situace si můžete přečíst v sekci Návrhy řešení. Jaké mohou vůbec být vaše možnosti v oblasti finančního poradenství pak naleznete v sekci Finanční poradenství.

Komplexního doporučení v oblasti kombinace finančních produktů pak můžete využít v sekci Životní fáze nebo Životní situace, kde jsou informace o produktech jak pro hlavní životní etapy, tak pro řešení konkrétních finančních cílů.

©Ing. Martin SVOBODA 2008-2024
Poslední aktualizace: 8.1.2024