RFPplus.cz

Investice do finančních, majetkových a věcných aktiv

Investice představují jeden z nejdůležitějších bodů kombinace finančních produktů a finančního poradenství. Jedná se totiž o krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé produkty, s vyšším či nižším rizikem a různými podkladovými aktivy, do kterých směřují finanční prostředky jak jednorázové, tak pravidelné a také malých částek od tisíců korun až po větší částky v řádek statisíců či milionů korun. Pro rodinného finančního poradce je to také nejsložitější oblast, protože musí hlídat různé ochranné mechanismy, aby investice byla ve zvoleném časovém horizontu vždy zisková.

Pro oblasti investic do finančních, majetkových a věcných aktiv vznikl i náš partnerský projekt PROMYŠLENÁ INVESTICE.cz, který obsahuje novinky ze světa investic, představení jednotlivých obchodních partnerů a jejich investičních produktů a také propočty a návrhy řešení jednorázových i pravidelných investic.

Základní pravidla investování

Pro oblast investic platí celá řada pravidel, která pokud se dodržují, tak značně omezují rizikovost takovéto investice. V podstatě platí stejná pravidla i pro všechny ostatní druhy finančních produktů, protože v jejich pozadí jsou vždy investice do níže uvedených aktiv.

V oblasti investic je třeba vždy zkoumat výnos, riziko a likviditu dané investice. Tzv. investiční trojúhelník je základním pravidlem, které nás zajímá v případě realizace každé investice. Pokud v každém rohu trojúhelníka je jedna z těchto vlastnosti a uvnitř něj je naše možná investice, potom při pohybu tohoto bodu musíme v případě preference některé z vlastností u jiné (resp. jiných) slevit ze svých požadavků. Investice, která tak nabízí vysoký výnos, nízké riziko a vysokou likviditu je nesmyslem, který není prakticky možný. Pokud tedy chceme vysoký výnos, musíme zpravidla očekávat větší rizikovost takovéto investice a také její nižší likviditu. Dostupnost však nemusí jít ruku v ruce s ostatními dvěma vlastnostmi. Pokud si vezmeme například investici do akcií, která přináší vysoký výnos a s tím spojené riziko, tak v případě například podílových fondů, které investují do akcií, mohu tyto cenné papíry prodat v podstatě ihned.

Pro oblast investování platí základní pravidlo, které doporučuje investovat pravidelně. V rámci pravidelného investování tak není vhodné časovat trhy, kdy se musí odhadnout správná doba nákupu či prodeje. V případě pravidelných investic se totiž vždy nakupuje ve správnou dobu, neboť v době růstu hodnota naší investice roste, v době poklesů pak nakupujeme větší množství podkladových aktiv, které pak v dlouhodobém horizontu prodáváme za vyšší cenu.

Pokud jsou k dispozici finanční prostředky na jednorázové investice, samozřejmě je vhodné je také zainvestovat, pro tuto oblast však platí odlišná pravidla. Nelze využít pravidelného nákupu za nižší ceny a jejich růstu v dlouhodobém časovém horizontu. Zpravidla se zde využívá opatrnější investice či širšího rozložení investice. Nemyslete si, že investice jsou pro investory s velkým kapitálem. Mnohem zajímavější jsou totiž investice malých částek po dlouhou dobu, snižujete tak riziko investice. Pravidelně lze investovat zpravidla již od 500 Kč měsíčně a jednorázově od 10.000 Kč. Důležitá je také diverzifikace, to znamená neinvestovat do jednoho odvětví, oblasti, velikosti firmy, ale investice je třeba rozložit. To platí i pro rozložení investic mezi jednotlivé typy podkladových aktiv. Investovat se nesmí na základě minulých výnosů, ale na základě obecných vlastností jednotlivých investičních produktů.

Důležité je před investicí zjistit profil investora a dle toho nastavit optimální finanční strategii. Zkoumá se přístup k riziku, zda je investice pravidelná či jednorázová, časový horizont, zkušenosti s investicemi, možnosti výběrů, vzdělání v oblasti financí, příjmy investora, zamýšlená výše investice a její vztah k majetku a mnohé další. Investiční strategie je vlastně nejdůležitějším úkolem v oblasti investice. Zde totiž neplatí zákonem stanovené zisky či jiné přínosy jako např. u penzijního spoření/připojištění či stavebního spoření, neboť se jedná o přímý nákup investic a jejich vývoj v čase. Správné nastavení investiční strategie totiž ovlivňuje jak celkovou výnosnost a efektivnost investice, tak chování samotného investora.

Typy investic

Dnes lze investovat do celé řady finančních produktů, ale v základu bychom je mohli rozdělit na investice do finančních hodnot, které představují investice na kapitálovém trhu zejména do cenných papírů, měn a různých jejich kombinací a odvozenin a na investice do hodnot majetkových a věcných, které představují investice do nemovitostí, drahých kovů či jiného typu majetku.

Každý typ investice vzhledem k obsaženým aktivům má jiné parametry a tím pádem je vhodný pro jiný typ investora. Důležité je však různé investice kombinovat a využívat jejich individuálních výhod tak, aby se hodnota aktiv investora neustále zvyšovala a měl v portfoliu obsaženy různé typy investic.

V této sekci nejsou k jednotlivým investicím ani uváděny alternativy, protože každý typ podkladového aktiva je tak specifický, že by bylo velice obtížné mezi sebou jednotlivé investice porovnávat. Správně by bylo nejspíš využívat všechny typy a využít tak jejich individuální výhody.

Správná investice a úspěšný investor

Aby investor byl v investování úspěšný, tak by měl dodržovat těchto deset doporučení:

  • zajímá se o investice a vzdělává se
  • stanovuje se cíle a k tomu odpovídající investiční horizont
  • kombinuje krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé investice
  • volí různé produkty a také obchodní partnery
  • kombinuje pravidelné i jednorázové investice
  • investuje nejen do finančních, ale i do věcných a majetkových aktiv
  • nerozhoduje se podle minulých výnosů, ale podle podstaty samotné investice
  • využívá efektu sněhové koule a dlouhodobosti
  • nedělá zbrklá rozhodnutí a nepodléhá emocím
  • spolupracuje nejen s finančním poradcem, ale hledá sám aktivně další řešení

Doporučení

Investice do finančních, věcných a majetkových aktiv jsou velice atraktivní a zajímavou oblastí, která by neměla chybět ve Vaší kombinaci finančních produktů. Jedná se tak o nejefektivnější produkt pro krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé investiční cíle. Lze tak nastavit konzervativní, vyváženou či dynamickou strategii investování, různé investiční produkty s ohledem na podkladová aktiva a časové horizonty se dají také různě kombinovat.

Propočty výsledné hodnoty Vaší investice hlavně v dlouhém časovém horizontu berte jako informativní pro srovnání jednotlivých investičních strategií. V dlouhodobém horizontu, představujícím několik desítek let, totiž výsledná hodnota kapitálu po změně výnosu jen o jedno procento ročně činí často rozdíl stovky tisíc korun.

Zodpovědně vyhodnocujte své investiční cíle, investiční dotazník a investiční strategii. Diverzifikujte – nevsázejte vše na jednu kartu. Z minulých výsledků neusuzujte do budoucna. Zpravidla nenakupujte sami a svěřte své finance profesionálním investičním manažerům.

Dodržujte časový horizont investice a s tím související investiční strategii, investujte pravidelně i jednorázově, ale oba typy investic oddělujte. Využívejte efektu sněhové koule, který spočívá v dlouhodobém investování. Vždy se před jakýmkoliv investičním rozhodnutím poraďte se svým finančním poradcem.

Nastavení investic není vůbec jednoduchou záležitostí, proto vždy využijte služeb rodinného finančního poradce, který Vám s nastavením a výběrem investice poradí a je Vám také schopen dále pomoci s pořízením vlastního bydlení, zajistit nedůležitější životní rizika či ochránit majetek, odpovědnost a právní ochranu.

Nezapomínejte také na spolupráci se svým rodinným finančním poradcem. Pokud Vám nebude cokoliv jasné, vždy mu zavolejte nebo si s ním domluvte schůzku. Rodinné finance mohou být totiž v pořádku jen tehdy, pokud obě strany budou spolu dlouhodobě spolupracovat.

©Ing. Martin SVOBODA 2008-2024
Poslední aktualizace: 8.1.2024