RFPplus.cz

Stavební spoření

V současné době se zájem o stavební spoření pomalu přesunuje do různých přímých investic finančního, majetkového a věcného typu, které také díky své variabilitě a efektivnosti budou mít stále větší vliv na zajištění střednědobých a dlouhodobých aktiv a to zejména kvůli malým dlouhodobým průměrným výnosům stavebního spoření které je mírně nad průměrem douhodobé inflace.

Stavební spoření tak plní spíše funkci zajištění vlastního bydlení. Jedná se spíše o krátkodobý produkt, který má na finančním trhu nezastupitelnou pozici spolu v kombinaci s dlouhodobými hypotečními úvěry.

Charakteristika produktu

Stavební spoření upravuje zákon o stavebním spoření a jeho novely z roku 1995, které umožnily dosáhnout na úvěry i právnickým osobám (ale bez státní podpory). Druhou novelou je ta z roku 2003, která upravila podmínky pro výplatu státní podpory a prodloužila minimální dobu spoření. Třetí a aktuální novela zákona z roku 2011 upravila zdanění výnosů ze stavebního spoření a zdanění státní podpory. Výhodou stavebního spoření je dohled České národní banky a s tím související pojištění vkladů. Na zprůhlednění celého systému také spolupracuje Asociace českých stavebních spořitelen.

Účastníkem může být občan České republiky, občan Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k pobytu na území České republiky a přiděleno rodné číslo nebo fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky a přiděleným rodným číslem.

Výnosem ve stavebním spoření je jednak zhodnocení vkladů, které je vždy garantováno smlouvou a činí dnes zpravidla méně než 1 % ročně. Dalším výnosem je pak státní podpora, která činí u všech smluv od roku 2011 při vkladu 20.000 Kč max. 2.000/1.000 Kč. Zhodnocení vkladů je tak ve výši max. 10 %. a od roku 2024 5 %Minimální doba spoření je alespoň 6 let. Z toho plyne, že stavební spoření není nutné ukončovat po zákonem splněné době, ale je možné dále ve spoření pokračovat. Efektivní zhodnocení stavebního spoření je tak v současné době při 6letém cyklu cca 3-4 %. S rostoucí dobou pak tento výnos klesá, protože finanční prostředky na stavebním spoření jsou úročeny „jen“ 1 % a snižují tak tento celkový výnos.

Dle záměrů se stavebním spoření je třeba nastavit cílovou částku, která tak představuje souhrn vkladů, státních podpor, úroků a možného úvěru. Cílová částka se nesmí přespořit, jinak musí dojít k jejímu navýšení a je zde tím pádem možnost změny garantovaných podmínek při jejím založení. Proto je třeba cílovou částku nastavit dle zamýšleného účelu uzavření smlouvy – úvěr a jeho výše k řešení bytové potřeby či spoření a jeho pravděpodobná doba trvání. Dle finančního cíle lze u většiny stavebních spořitelen také zvolit spořící či úvěrové tarify, které se tak více hodí pro daný účel a mají různé úrokové sazby, a to jak pro spoření, tak pro úvěry ze stavebního spoření.

Stavební spoření je značně variabilním produktem, neboť se zpravidla nezavazujeme k povinným vkladům, ty jsou spíše doporučené a umožňují nám tak vkládat na stavební spoření tolik finančních prostředků kolik nám umožňuje momentální finanční situace (to však samozřejmě snižuje celkovou efektivnost produktu).

U stavebního spoření je možnost takovouto smlouvu tzv. předplatit, to znamená, zaslat finanční prostředky na smlouvu o stavebním spoření již při jejím založení. Zde se tak každým rokem strhne potřebná částka a zbytek se přesouvá do dalších let. Této varianty však nevyužíváme, protože je výhodná jen pro stavební spořitelnu. Je totiž mnohem zajímavější peněžní prostředky vložit například na spořicí účet, který nabízí vyšší zhodnocení než stavební spoření či do konzervativních investic a jednou ročně peníze zaslat na stavební spoření ke konci roku. Takto jsou finanční prostředky více dostupné, protože v případě nutnosti čerpání je nemohu ze stavebního spoření vybrat a pokud je vyberu, tak přicházím o státní podporu, která se na stavební spoření připisuje zálohově a v důsledku porušení zákonem stanovených podmínek je třeba ji vrátit. O úroky ze státní podpory však nepřicházíme. Takto využívané stavební spoření je mnohem efektivnější a variabilnější.

V případě smrti účastníka jsou dle zákona o stavebním spoření dvě možnosti: ukončit smlouvu, ale přicházíme o státní podporu anebo dědictví smlouvy – dospoření a výběr po 6 letech. U stavebního spoření však není určena „oprávněná nebo obmyšlená“ osoba, vždy tak jde smlouva do dědictví.

Stavební spoření má ze zákona výpovědní lhůtu 3 měsíce a většina stavebních spořitelen ji dodržuje, a to od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi do stavební spořitelny. Je zde možnost tuto dobu zpravidla i zkrátit a to za předpokladu uzavření nové smlouvy o stavebním spoření u stejného obchodního partnera. Tato doba se pak zkrátí zpravidla na jeden měsíc.

Vedle spořícího efektu je tu také možnost řešení bydlení. Je zde možnost využít překlenovacího úvěru nebo úvěru ze stavebního spoření. O úvěrech ze stavebního spoření se dočtete také v sekci Úvěry ze stavebního spoření, případně o jejich konkurentovi v sekci Hypoteční úvěry.

Plusy:

 • od 0 let
 • garantované zhodnocení vkladů
 • státní podpora
 • pojištění dle zákona o bankách
 • dozor ČNB
 • předem vyčíslené poplatky
 • na neomezeně dlouhou dobu
 • nejsou tam povinné vklady – zpravidla jen doporučené
 • přesunutí vkladů do dalšího roku
 • libovolný počet smluv
 • každoroční výpisy
 • úvěr s garantovanou úrokovou sazbou po celou dobu, která je stanovena již při podpisu smlouvy
 • možnost překlenovacího úvěru

Minusy:

 • malé zhodnocení vložených úspor
 • vázanost finančních prostředků na 6 let
 • maximální výše státní podpory
 • výnos se zdaňuje
 • při výběru finančních prostředků nezletilého musí výběr schválit opatrovnický soud
 • peníze ze stavebního spoření může zabavit exekutor
 • nelze určit „obmyšlenou/oprávněnou“ osobu v případě smrti účastníka

Alternativa ke stavebnímu spoření v podstatě neexistuje, mohlo by se jednat o různé investice finančního, majetkového a věcného typu, ale jsou to svojí povahou spíše odlišné produkty, jinak by se mohlo omezeně jednat také o spořicí či terminované účty. Každý z těchto produktů má ale své výhody a nevýhody, proto je třeba všechny tyto produkty kombinovat a využít jejich individuálních výhod.

Doporučení

Stavební spoření je produktem vhodným jen pro velice konzervativního klienta, proto je lepší peníze investovat a získat tak vyšší výnos a dostupnost finančních prostředků.

V případě nedostatku finančních prostředků na bydlení pak využívejte tento produkt na financování drobných rekonstrukcí a vylepšení bydlení.

I když je stavební spoření produktem známým a v podstatě jednoduchým, není na škodu se o využití a nastavení stavebního spoření poradit s odborníkem – využijte tedy služeb rodinného finančního poradce a zjistěte nejen, jaké jsou možnosti v oblasti stavebního spoření, ale naplánujte si také pořízení vlastního bydlení, zajištění životních rizik, ochranu majetku a odpovědnosti a investice do finančních, majetkových a věcných aktiv.

Nezapomínejte také na spolupráci se svým rodinným finančním poradcem. Pokud Vám nebude cokoliv jasné, vždy mu zavolejte nebo si s ním domluvte schůzku. Rodinné finance mohou být totiž v pořádku jen tehdy, pokud obě strany budou spolu dlouhodobě spolupracovat.

©Ing. Martin SVOBODA 2008-2024
Poslední aktualizace: 8.1.2024